NX

NX - платформата за проектиране, симулация на процеси и производство

NX e платформа за проектиране, симулaция на процеси и производство. Това е софтуер от ново поколение, който с последната си версия NX 12 промени правилата в продуктовите разработки и триизмерното принтиране.

Интеграцията на NX 12 в работния процес дава редица конкурентни предимства. Най-важното сред тях е, че за забележимо по-кратко време могат да се произведат по-сложни продукти, които са с повече детайли и интегрирана електроника. Софтуерът разполага с уникална мултидисциплинарна платформа, която обединява електрически, механични и контролни системи.

NX 12 спомага иновациите при всяка стъпка от продуктовите разработки - от визуализиране на идеята, през тестване на различни процеси до крайното производство на продукта. Предлага над 350 нововъведения и подобрения в сравнение с предходната версия на софтуера.


Характеристики
 NX за дизайн и проектиране
NX за дизайн и проектиране

NX е интегрирано решение, което улеснява работата на всеки инженер и му помага да достави иновативен и нов продукт. Софтуерът ускорява процеса на продуктова разработка, благодарение на разнообразните си функции. Сред най-полезните от тях са: възможност за добавяне на решетъчни структури в структурата на модела, цялостно подобрено зареждане на моделите, възможност за разделяне на дисплея на части по време на работния процес, възможност за анимирано проектиране и др.

NX предлага най-високо ниво на интеграция между отделните етапи в продуктовия дизайн, като същевременно работи в отворена и колаборативна среда.

NX за симулации
NX за симулации

В NX тази функция вече се управлява изцяло през Simcenter 3D. Софтуерът задвижва всички продукти на Siemens, които предлагат симулации и прогнози за производителността на продуктите. Всички възможности, които бяха налични в NX CAE, сега са достъпни в Simcenter 3D, като са добавени и нови функции.

Simcenter 3D предлага единна и отворена среда за триизмерно компютърно инженерство с връзки към дизайна, симулации на мехатронни системи, тестване и управление на данните. Simcenter 3D ускорява процеса на симулацията, като комбинира възможности за първокласни корекции в геометрията, асоциативно моделиране на симулации и мултидисциплинарни решения.

NX  за производството
NX за производството

За целите на производство NX предлага пълен комплект решения за всеки един от производствените етапи. Подпомага реализацията по цялата верига на процесите CAD/CAM/CNC.

С внедряването на NX в производствения процес се подобрява производителността, защото:

  • се намалява цифровото програмиране и времето за обработка
  • произвеждат се по-качествени части
  • използва се максималния капацитет на производствените ресурси.
Индустрии