Solid Edge

Софтуер за продуктови разработки, с който ще станете един от сътворителите на бъдещето

Solid Edge е портфолио от достъпни и лесни за използване софтуерни инструменти, които обхващат всички аспекти на процеса по разработване на продукти - 3D дизайн, симулация, производство, управление на данни и др. Solid Edge съчетава скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн – постижение, което е достигнато благодарение на синхронната технология.

Последната версия на софтуера е Solid Edge 2020 и предлага най-съвременни и иновативни възможности в продуктовия дизайн. Увеличава ефективността на работния процес и притежава всички необходими функции, за да доведе продукта до следващото ниво. Предлага: напълно интегриран анализ на потока, най-новите инструменти за 3D принтиране, повече възможности за създаване на технически публикации, перфектен контрол върху данните от разработката във всякакви мащаби, както и съвсем нов начин за сътрудничество в облак.

                                   

Вижте от първа ръка как Вашата компания може да ускори проектирането с по-бързи ревизии и по-добра многократна употреба на внесени 2D и 3D данни. Предоставяме Ви възможност безплатно да изтеглите тестова версия на Solid Edge 2020, която ще е валидна за 45 дни. Ще получите достъп до пълния набор от модули и ще можете да се възползвате от материали за обучение, както и от липсата на ограничения при работа със софтуера.

Не на последно място, Solid Edge се предлага и на базата на месечен абонамент, за да може Вашият бизнес да се възползва от повече и по-гъвкави възможности за достъп до най-доброто CAD решение на пазара за работа с големи асемблирани модели и листов метал.

Време е да преминете на следващото ниво заедно със Solid Edge 2020!

Можете да се свържете с нас, ако имате проблеми при инсталирането на тестовата версия на софтуреа. Ако имате въпроси или желаете да обсъдите с нас в детайли как портфолиото от решения на Siemens PLM Software може да допринесе за достигане на максимална ефективност на Вашето производство, пишете на адрес salesplm@soltec.bg.
Характеристики
SOLID EDGE за дизайн
SOLID EDGE за дизайн

Solid Edge е система за дизайн от следващо поколение.

Прави създаването и редактирането на 3D продукти по-бързо и по-лесно чрез уникална синхронна технология. Тя съчетава скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн.

В софтуера са налични също подобрени възможности за работа с листов материал, както и за създаване и управление на сглобени възли. По-бързо се създават 2D рисунки и красиви фотореалистични колажи. Софтуерът е достъпен също от мобилна версия, която дава достъп до всяка желана информация. Предоставена е възможност и за използване на облачна услуга, чрез която се улеснява споделянето на данни.

SOLID EDGE за симулации
SOLID EDGE за симулации

За потребителите на софтуера е наличен набор от симулационни решения.

Възможностите за симулация със Solid Edge варират от употребата на Solid Edge Simulation Express за отделни части, през Solid Edge Simulation за анализ на сглобката, до Femap за дефиниране и анализ на цялостните системи и FloEFD за симулация на флуиди.

SOLID EDGE за производство
SOLID EDGE за производство

За целите на производството Solid Edge предлага най-нови техники, чрез които се постига изграждането на продукти от световна класа.

За потребителите на Solid Edge е налице изчерпателен набор от производствени решения. Те позволяват точното и ефективно производство на части, които се проектират през софтуера. Тези решения поддържат разнообразие от традиционни и нови производствени техники, включително механична обработка, заваряване, работа с ламарина, формоване и триизмерно печатане.

SOLID EDGE за индустрията
SOLID EDGE за индустрията

От отделни компоненти до сложни машини - Solid Edge спомага по-доброто проектиране на продукти в най-различни отрасли: обработваща промишленост, оборудване за хранително-вкусовата промишленост, земеделска техника, медицинска апаратура и др.

Solid Edge предоставя гъвкаво портфолио от достъпни професионални софтуерни инструменти, които обхващат всички аспекти от процеса на продуктово разработване и оптимизирането на новите разработки. Solid Edge комбинира скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн – процес, който е възможен благодарение на  синхронната технология.

SOLID EDGE технически публикации
SOLID EDGE технически публикации

За успеха на бизнеса от съществено значение е данните по производствените, инсталационните и поддържащите процеси от продуктовите разработки да се предават точно и бързо.

С използването на Solid Edge за технически публикации се гарантира, че дизайнерите и проектантите могат бързо да създадат различни видове техническа документация - от прости илюстрации и ръководства за крайния потребители до интерактивни технически документи за производството и сервизното обслужване.

Solid Edge управление на данни
Solid Edge управление на данни

При работата с данни Solid Edge предлага мащабируеми решения за управление на CAD данни. Тази функция отговаря на нуждите на всички производители - от стартиращи и много малки фирми до големи производствени компании с по-строго разпределение на операциите.

Системата предлага решения, които варират от интегрирани възможности за управление на данни (включени в Solid Edge) до възможности за цялостно управление на CAD данни и управление на продуктовия цикъл (PLM) на Teamcenter®.

Документация
Индустрии