Солидно, висококачествено и надеждно оборудване

Безопасни – Интуитивни – Надеждни
Получете максимума от Вашите автономни мобилни роботи MiR


ROEQ проектира, разработва и произвежда стандартно оборудване за роботи, което Ви помага да получите максимума от Вашите автономни мобилни роботи (AMR) MiR. Независимо дали искате да товарите и разтоварвате средства за вътрешнозаводски превоз, стелажи, палети и др., или да превозвате товари до точка за захранване на конвейер, продуктите на ROEQ със софтуера ROEQ Assist, предлагат безопасни и надеждни решения. Като сертифициран партньор, Солтех, Ви предоставя възможността да разгърнете потенциала на Вашите роботи.За едно пълноценно, надеждно и безопасно решение, Вашият AMR трябва да работи безпроблемно със заобикалящото го оборудване. Вашият MiR AMR може да бъде програмиран да се движи безопасно на Вашата производствена площадка или в склада. Все пак, за да осъществите товарене, разтоварване и превозване, Вие се нуждаете от горен модул ROEQ и съответното оборудване като например колички ROEQ, товаро-разтоварни станции и аксесоари според потребностите като вилици за повдигане на палети. Софтуерът за безопасност на ROEQ и ROEQ Assist осигуряват гладка интеграция с роботите MiR. Той установява повърхността на робота, като например дали към него има прикачена количка или не, като подбира подходящата зона за безопасност, за да  осигури съответствие на решението с възможностите и потребностите на клиента. ROEQ Assist също така генерира мисии, с което ускорява интеграцията и въвеждането в експлоатация. По този начин ROEQ Robotic Equipment Ви помага да разгърнете пълния потенциал на Вашите AMR.

ROEQ е част от проспериращия датски роботостроителен клъстер в Оденсе. Компанията е основана през 2017 г. и е водещ световен производител на прецизно проектирано и лесно за използване стандартно оборудване за автономни мобилни роботи.


Продуктите на ROEQ

ROEQ предлага голямо разнообразие от стандартно оборудване за мобилни роботи, за да получите максимума от Вашите автономни мобилни роботи MiR.

Връзка: https://roeq.dk/products/ 


Горни модули

Всички горни модули ROEQ идват със софтуера ROEQ Assist, който включва инструменти за настройка, улесняващи бързото внедряване на Вашето решение. Софтуерът създава мисии, определя полезната площ на робота и подбира най-правилните зони за безопасност. ROEQ Assist е напълно съвместим със софтуера за управление на MiR и гарантира съгласуваност по време на инсталацията.

Съществуват три вида горни модули: модули с ролки, повдигащи модули и модули тип количка с платформа

1. ROEQ модули с ролки – За решения с конвейери. Тези горни модули с ролки ROEQ са разработени да оптимизират безопасността и производителността при транспортиране и преместване на предмети до и от конвейери. Те разполагат с три типа сензори, а ролките имат блокировка по време на транспорт, за да осигурят безопасността и сигурността на предметите и хората. За допълнителна безопасност имат и вградени бариери, предпазващи попадането на пръст между ролките.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated


Използвайте заедно с ROEQ GuardCom, за изключително безопасен и безпроблемен трансфер на предмети от ролковия модул към конвейера, без да разчитате на нестабилна wi-fi свързаност.

2. ROEQ повдигащи модули – За повдигане, разтоварване и транспортиране на товари. Включва модели за транспортиране на колички и платформи. Моделът  TML1000 разполага с по-голяма амплитуда във височината (240mm) за трансфери между станции с различни височини.

Graphical user interfaceDescription automatically generated with medium confidence

3. Колички и платформи – Всички колички ROEQ са проектирани с висока точност, в тях са вложени висококачествени компоненти и са преминали щателни тестове. В допълнение, те разполагат с отвори за монтаж на специфично оборудване и представляват гъвкава база за изграждане на Вашето решение.

Количките и платформите на ROEQ за MiR100/200, се заключват върху горния модул и към товаро-разтоварната станция с патентован заключващ механизъм. Заключващият модел Precision е идеален за напълно автоматизирани системи и гарантира, че роботът знае къде се намират количките на платформите във всеки един момент. Моделът Easy-Pull-Out е идеален за полуавтоматизирани системи, като могат да се обслужват лесно от оператори.

A picture containing graphical user interfaceDescription automatically generated

A picture containing graphical user interfaceDescription automatically generated


Товаро-разтоварни Станции

ROEQ предлага подови и стенни товаро-разтоварни станции, които могат да се използват с различни модели колички.

За повече информация: https://roeq.dk/products/docking-stations/Аксесоари

Рейки, вилици, пружинни комплекти, теглилки и други са на Ваше разположение за Вашето решение от ROEQ.

За повече информация: https://roeq.dk/products/accessories/


Последни новини
Нашите експерти
Отдел Автоматизация
(+359) 32 500 425 salesur@soltec.bg