Автономни мобилни роботи MiR – оптимално интелигентно решение за автоматизация на всички интралогистични операции
09 яну, 2024

Автономни мобилни роботи MiR – оптимално интелигентно решение за автоматизация на всички интралогистични операции

Автоматизацията, постигната посредством автономни мобилни роботи (AMR), разкрива огромен потенциал по отношение на рационализирането и разрастването на дейността на бизнес организациите. Самоуправляващите се помощници могат да спомогнат за увеличаване капацитета на склада, да подобрят работната среда и да освободят ценен човешки ресурс за изпълнението на други задачи. Роботите MiR на световния лидер Mobile Industrial Robots са доказаното решение за оптимизиране на логистичните дейности в производството, което чрез своите технологични възможности и широка функционалност е в състояние да повлияе на тенденциите за развитие и разпространение на автоматизацията през следващите години в глобален план.

Възникналите през последните години военни конфликти, енергийна криза и последици от пандемията от COVID 19 предизвикаха нарастваща несигурност по отношение на развитието на социалната икономика в различните държави. Тази несигурност принуди множество компании да отложат своите инвестиционни планове и проекти за автоматизация. Сега обаче се забелязва, че предприятията, активно развиващи дейност например в логистиката, електрониката и автомобилната индустрия, както и в производствения сектор като цяло, показват нарастваща тенденция да възобновят своите инвестиционни практики и се очаква нивото постепенно да се нормализира.

Развитието на технологиите и перспективите за по-голяма стабилност засилват търсенето на нови логистични решения за промишлена автоматизация. Все повече компании инвестират време и средства в логистични решения, които да им помогнат да останат конкурентоспособни в избраната от тях област. Според глобално проучване в сферата на индустриалната роботизация за 2022 г., редица компании са склонни да отделят до 25% от бюджета си за автоматизирани системи през следващите пет години.

Недостигът на работна ръка налага интегрирането на автоматизирани решения

Макар и пазарите малко по-малко да започват да се стабилизират и производството постепенно да възвръща нивата си отпреди пандемията, компаниите все още срещат пред себе си едно голямо предизвикателство, с което трябва да се справят, а именно продължаващият недостиг на квалифицирана работна ръка.

Чрез автоматизирани технологии производствените дружества могат да осигурят оптимално разпределение на ресурсите и да освободят квалифицираните си служили за изпълнението на по-сложни задачи. В допълнение още може да се посочи, че роботите всъщност подобряват работната среда, като поемат рутинните и монотонните задачи, често по-неблагоприятни за изпълнение от човек.

Участието на служителите при интеграцията на роботите е от решаващо значение

Въпреки че все повече компании инвестират в автономни мобилни роботи или автоматизирани технологии под друга форма, идеята роботите да служат рамо до рамо с хората не винаги се възприема особено радушно от персонала. Много служители започват да се чувстват несигурни по отношение на собствените си възможности и една от ключовите задачи, която стои пред бизнеса, е да разсее тези страхове. Всъщност е напълно безопасно, лесно и интуитивно за служителите да поемат контрола върху роботите, просто трябва да им се даде възможност за това.

При автоматизацията на производството е от съществено значение още от самото начало на процеса да бъдат включени служители с необходимите умения и знания. По този начин те не само ще могат да оставят своя отпечатък върху решението, но и ще видят потенциалните ползи от роботите и положителната промяна, която те ще внесат в бъдещата им работа. За улеснение на компаниите MiR стартира онлайн академия, благодарение на която служителите могат да преминат кратки базисни курсове, за да се запознаят с роботите и начина, по който те функционират. Основната идея на тези обучения е да гарантират, че внедряването на роботите в производствената среда ще е успешно.

По-голямата “флотилия” от роботи изисква стабилни софтуерни решения

Характерно за по-големите глобални пазарни лидери с изцяло автоматизирана производствена и логистична дейност е, че обикновено групи роботи изпълняват различни задачи на множество работни места. С оглед на това е от съществено значение компанията да разполага със стабилни, надеждни и усъвършенствани софтуерни решения, за да бъде гарантирано, че тази флотилия от роботи функционира оптимално.

За да е успешна подобна мащабна автоматизация чрез роботи, е необходимо да се редуцира времето и заложената сложност при управлението на всеки отделен робот. Например, препрограмирането на роботите трябва да е лесно и интуитивно, в случаите когато се налага промяна в изпълнението на нови и различни операции.

В такива ситуации е непрактично всеки робот да се настройва ръчно. Затова и софтуерът за интелигентно управление е от решаващо значение при справянето с ежедневните рутинни задачи, например, за да бъде гарантирано, че роботите се връщат автоматично към станциите си за зареждане, че не представляват пречка един за друг или за своите колеги-хора, както и че могат да бъдат интегрирани в други системи на компанията като ERP или WMS. Освен това, софтуерът е необходим за събиране и анализиране на данни, които в последствие могат да бъдат използвани за подобряване на ефективността и оперативната надеждност на роботите. MiR се фокусира също толкова силно върху разработването на софтуер, колкото и върху реалните роботи.


Пазарът изисква висока гъвкавост

Пазарът за мобилни роботи и автоматизирани решения все още се развива, но без съмнение – с експоненциална скорост. Наблюдава се нарастваща тенденция сред все по-голяма част от компаниите в употребата на мобилни роботи за автоматизиране на повече и по-разнообразни работни процеси от преди. Това включва все по-масовото използване на автономни роботи, които доставят артикули до други автоматизирани системи. Наред с това новосъздадените автоматизирани процеси изискват роботи с капацитет за транспортиране на разнородни материали и артикули с различно тегло, както и за изпълнение на набор от функции, в съответствие с производствените нужди на предприятията. Това от своя страна налага по-голяма гъвкавост както при избора на роботизирани решения и аксесоари, така и по отношение на прилежащия софтуер.

Свържете се с търговските представители на Солтех за повече информация на телефон: +359 32 500 425 или по имейл: sales@soltec.bg

Още новини
Новият колаборативен робот UR30 на Universal Robots впечатлява с големи „мускули“ в малко и компактно тяло Открийте нужния Ви инструмент за по-малко от 10 секунди! С иновативната интелигентна система GARANT Tool24 PickOne