Siemens PLM: Oблачните услуги в производството в помощ на инженери и производители
27 яну, 2017

Siemens PLM: Oблачните услуги в производството в помощ на инженери и производители

Облачните технологии идват днес и в помощ на индустриалните производители. Те могат да спомогнат за намаляване драстично на общите разходи по поддръжка на производствени програми и инженерни инструменти. Интеграцията на облачни услуги позволява и редуциране мащаба на цялата продукционна инфраструктура и използване ресурсите за повече оперативни разходи. Намалява се драстично и натовареността на вътрешния ИТ екип.

Но от изнасянето на много от ежедневните ви операции на Облака има много повече ползи от само спестяването на разходи и ресурси. Уеб-базираните услуги имат потенциал за много по-добра производителност в сравнение с тази, която компаниите ще постигнат сами. Те също така намаляват бизнес риска от това да изостанем от нововъведенията, чрез гъвкави пакетни услуги за лицензи и по този начин да се възползваме от новите версии на даден софтуер значително по-лесно. Изследване показва, че повечето топ производители днес са много по-склонни да пристъпят към имплементиране на облачни услуги в производствените процеси.

Време е да се доверим на Облака

И така – мислим, че е време да се погледне по-смело към облачните технологии и да се използва техния потенциал за развиване на продуктите ни и постигане на повече ефективност. Знаем, че такова решение не е никак лесно да се вземе, но ако чакате да стане по-лесно, ще сгрешите.  Първо, време е да разработим стратегия. Както се казва в наскоро излязлата ни електронна книга „Изследване на възможностите за облачна технология за иновация и разработване на продукт“: „Сега е правилният момент да се възползваме от облака, но това не е тривиално решение или преход към продуктова иновация, разработване на продукт и инженерен софтуер.“

Важно е да се разбере, че преминаването към използване на облачна технология не е еднократно усилие. Облакът не е предложение от вида „всичко или нищо“, а имплементацията се случва на етапи. Това премахва голяма част от напрежението, тъй като не е необходимо наведнъж да се намери техническо решение, което пасва на всичките ни нужди. Компаниите имат възможността да изберат кои елементи от процесите им да се качат на облака и кога.

Какво точно да преместим на Облака

Има доста работа, която да се свърши преди да решите какво точно да преместите на облака, кога да го преместите и кои опции и възможности, които предлагат отделните технически решение, ще са най-добри за вашия бизнес. Но каквото и решение да вземете, то в никакъв случай не трябва да е под влиянието на фактора ‚разходи‘ за сметка на фактора ‚функционалност‘. Не винаги решение, което ще ви намали разходите за инвестиция, ще ви създаде конкурентен продукт или по-добър производствен процес. Така че се уверете напълно какви са ви реалните функционални изисквания преди да започнете разполагане на каквото и да е на облачната система.

Но къде и какво да търсим?

Намаляването на разходите за производство може да бъде постигнато чрез различен набор от софтуери и решения от Siemens PLM до различни инструменти за дизайн на процесите. Но не всички облачни опции предлагат едни и същи ползи и предимства. Някои от тях предлагат по-стратегически фокус върху Облака, отколкото други /виж долната графика/. Например – решения като IoT /интернет на нещата/ или Big Data анализи изискват оперирането на облачно-базирани системи да става изключително бързо и ефективно. Повечето компании не разполагат с ресурсите за такива процеси.

Някои приложения и процеси могат да работят както с ресурси на компанията, така и качени на облачната система. Такива са например симулациите и генеративния дизайн.  Възможностите на облачните услуги в тези приложения са наистина полезни – еластичност на средата и практически безкраен капацитет за съхранение. Ето защо приоритетно качване на подобни операции на облака може освен да подобри ефективността и да ви спести доста разходи.

 

Кога да местим върху Облака?

Другото стратегическо решение освен това какво да местим, е и кога да го преместим върху облачната система.  Това решение зависи най-вече от цялостната готовност на компанията да поеме по този път и разбира се -  нейната политика. Често то е свързано с разместване на приоритетите и правене на тежки компромиси. И все пак вие може да имате основателни причини точно сега да приоритизирате тези промени с цел отстраняване на производствени грешки и пропуски. Когато и да направите това решение, най-важното е да осъзнавате, че имплементацията изисква време, обучения и постоянство.

Ключово за повечето компании, които днес избират да преместят част от бизнеса си на облачни системи, е това, че повечето доставчици на софтуер, които те използват днес, вече предлагат и подобни услуги. Достатъчно тежко, а в някои случаи революционно, е самото решение да доверим продукцията си на системи, върху които нямаме директно влияние, да не говорим ако трябва и да работим с различни доставчици на софтуерни продукти, за да се случи това.

Като заключение

Решението за преместване на специфичен инженерен софтуер или процеси на облачна платформа не е никак просто. То изисква сериозно време за анализ на средата, нужните възможности и средства и правилното време за изпълнение на целия процес. Повечето компании, и това е добър съвет, ще изберат да еволюират, вместо да направят пълна революция в производството си чрез облачните услуги. А това често означава някакъв хибриден модел, който да се развива поетапно в срокове. Но при всички положения е добре да знаете в детайли изискванията на едно такова начинание, добре да познавате облачните възможности и в крайна сметка да стане ясно, че някои решения биха добили допълнителна мощ и ефект през облачните системи и всъщност един ден да имате такава инфраструктура, която да може да посреща и поема нуждите на вашата компания и на вашите партньори и клиенти.

Още новини
Hoffmann Group: 3 продукта Garant с престижни отличия на немските награди за дизайн 2016 Hoffmann Group: Защо един от най-големите доставчици на високотехнологични решения за автоматизираната промишленост се доверява вече 25 години на продуктите на Hoffmann Group