Солтех проведе уебинар на тема
05 фев, 2019

Солтех проведе уебинар на тема "Автоматизация с UNIVERSAL ROBOTS"

Солтех ЕООД привлече вниманието на специалисти по роботика и професионалисти с интереси в областта на автоматизацията на индустриалните процеси. Проектът се състои от поредица уебинари, които разкриват огромните възможности за внедряване на роботизирани системи на UNIVERSAL ROBOTS в производството и се провеждат от водещи специалисти по роботика.

Първият от серията ни уебинари – „Автоматизация с UNIVERSAL ROBOTS”, се проведе в края на м. януари и бе представен от нашия експерт Жан Филипон, който повече от 5 години се грижи за интеграцията на промишлени роботи в производствените линии на нашите клиенти.

В началото г-н Филипон уточни кои са минимално необходимите условия за автоматизацията на производството – наличието на повторяеми и циклични процеси, които не изискват човешка намеса за тяхното осъществяване. Както каза той: „Ако нямате повторяеми процеси, автоматизацията не е за вас…” Освен това, автоматизацията следва да се осмисля през призмата и като продължение на всяко ноу-хау – тя трябва да бъде подчинена на философията за производството на продукт, който носи високо качество, ниска себестойност и бърза доставка до клиента. А това е уникално ноу-хау за всяка промишлена компания. Автоматизацията не може да бъде самоцел, тя трябва да носи стойност. Следващото необходимо условие за въвеждането на роботизирани системи, утвърдено още през 90-те години на миналия век, е наличието на производствена линия – когато един детайл или едно изделие се произвежда поточно, с прилагане на строга последователност от технологични операции. Това е предпоставка за запазване на високо качество, но следва да се вземе предвид и основният недостатък на автоматизираните линии – липсата на гъвкавост. Когато обаче внедряването на промишлени роботи е възможно – те са изключително добри помощници с невероятна прецизност: всяко движение, което извършват, е с точност до 1 мм.

Последва представянето на интересна статистика за количеството инсталирани индустриални роботи в световен мащаб. Това, което впечатли присъствалите на уебинара е, че в индустриалното производство се падат средно 74 робота на 10 000 работници. Разбира се, открояват се отличници като Корея – с над 600, Сингапур – около 500, Германия и Япония – с по 300 и т.н. И ако някой се интересува от това колко са роботите, инсталирани в България, макар и без официална информация, у нас те са между 10 и 20 на 10 000 работници, заети в промишлеността. Ето защо в близко бъдеще може да се очаква увеличение до средните стойности. Винаги следва да вземаме под внимание важното обстоятелство, че роботизацията  и автоматизацията в промишлеността повишават производителността и понижават себестойността.

Получихме и отговор на един от най-интересните въпроси: Губим ли работните си места заради роботите? Категорично не: в Южна Корея, която е еталон за роботизация на промишлеността, безработицата към момента е 2,5%. И когато робот извършва операции, правени допреди от оператор, последният бива ангажиран с по-творчески дейности или контролира роботизираната линия.

Участниците се запознаха и с полево проучване за времето, което отнемат контролните процедури при задачи, извършвани от работници и при задачи, извършвани от роботизираните ръце на Universal Robots. В българско предприятие резултатите са следните: роботите не губят време за смяна на инструмент, за центровка, за позициониране на детайл в рамките на позволените допуски; достатъчно е те да са захранени с детайли и части за обработка. Те икономисват време и пари, и най-важното – не допускат грешки и брак. Освен това отпада необходимостта от документооборот, свързан с производствения процес, което отново икономисва време. Разбира се, работникът пак е там, за да контролира робота, но вместо да зарежда детайли в машината, ги реди на работен плот, а роботизираната ръка сама върши критичните процеси.

Така се достига до взаимодействието човек-робот. Най-същественото в случая е, че производителността на труда се увеличава с 85% спрямо стойностите, когато човек или робот върши всичко самостоятелно. В този смисъл, „коботите” на Universal Robots или роботизираните ръце, които си сътрудничат с човека, ще продължат да създават работни места и ще повишават производителността.

Навлизайки в детайлите, водещият уебинара направи сравнение между последното поколение масови промишлени роботи на Universal Robots и швейцарското ножче: то е малък, удобен инструмент, който решава голямо количество проблеми. Съвременните роботи разполагат с технологични решения, които ги правят подходящи за извършване на много и разнообразни операции. Гриперите ROBOTIQ са решението при промишлените роботи, които не само хващат, местят и поставят; те също така откриват и разпознават както работните детайли, така и околните роботи и машини, с които взаимодействат. Предоставена е възможност за прецизна регулация на силата на захват през 0,1N, което се доближава до интензитета на човешките усещания. А най-иновативната им възможност е да разпознават обекта, който трябва да бъде хванат по геометрични характеристики и цветове, без необходимост той да бъде разположен на строго определено място. Освен това роботът е много лесен за обучаване и няма необходимост от външни устройства за обучение и програмиране.

Пазарът на промишлени роботи Universal Robots, взаимодействащи си с човека – „коботи” в Европа расте с около 50% на годишна база, което за доставчиците на такава техника е изключително благоприятна тенденция. Особено като се има предвид, че допреди 5 години такъв пазарен сегмент дори не е съществувал.

В края на уебинара на Солтех се отдели обстойно внимание на последната серия индустриални роботи на Universal Robots – e-Series с техните възможности и многобройни функции, сигурност и безопасност. Специално място бе отделено на варианти за още по-тясна специализация на тези роботи чрез продуктите от линията Universal Robots+: крайни устройства, аксесоари, разнообразни камери и софтуер.

Ако имате дори само любителски интерес към промишлената роботика и автоматизацията на производството, ние вярваме, че за Вас ще представлява интерес целият уебинар: 


 В случай на заинтересованост от внедряване на автоматизирани системи и роботизирани ръце, екипът на Солтех с удоволствие ще отговори на потребностите Ви с експертиза и професионализъм. 

Още новини
10 причини да се доверите на Solid Edge Солтех отбеляза 10-годишния си юбилей с коктейли по време МашТех 2019