Garant 360° - Tool Services

От планирането и доставката на инструментите, до тяхното внедряване в производствените операции

Прeмиум пакетът GARANT 360° Tool Services предоставя цялостни решения за набавяне на необходимата индустриална екипировка. От планирането и доставката на инструментите до тяхното внедряване в производствените операции, GARANT 360° Tool Services включва мощни услуги за по-продуктивни работни процеси. Пакетът съдържа 7 прeмиум услуги: Garant eTool, Garant ToolAudit, Garant ToolScout , Garant ToolConcept, Garant ToolGrinding, Garant Tool24 и Garant ToolRoom. 


Характеристики
Garant eTool предоставя 2D/3D CAD/CAM данни за над 500 000 инструмента.
Garant eTool предоставя 2D/3D CAD/CAM данни за над 500 000 инструмента.

Защо да използвате Garant eTool?

 • Винаги актуално и синхронизирано качество на данните
 • Подробно портфолио от един източник
 • Лесно за импортиране във Вашите системи за CAD/CAM, симулация и управление на инструментите
 • Предварителната подготовка спестява време и разходи
 • Висока сигурност на процесите по планиране и контрол
 • Бърз, лесен и безплатен достъп
Garant ToolAudit гарантира калибриране и сертифициране на инструментите в едни от най-големите лаборатории в Германия
Garant ToolAudit гарантира калибриране и сертифициране на инструментите в едни от най-големите лаборатории в Германия

Защо да използвате Garant ToolAudit?

 • Надеждна информация за производствените Ви процеси
 • Процеси, прозрачни за Вашите одитори
 • Минимални разходи за отпадъчен материал
 • Постоянна наличност на измервателното оборудване
 • Оптимален избор от измервателно оборудване
 • Минимални усилия по администриране
 • Пълна и изрядна документация
Garant ToolScout е система, която дава възможност за търсене на приложения за моно/модулни инструменти, както и за непосредствено сравнение на параметри на рязане
Garant ToolScout е система, която дава възможност за търсене на приложения за моно/модулни инструменти, както и за непосредствено сравнение на параметри на рязане

Защо да използвате Garant ToolScout?

 • Лесно и бързо намиране на най-добрите решения за конкретния процес на рязане
 • Надеждни данни за процеса на рязане, както и информация за материала и инструментите
 • Всичко по процеса на избор на точните инструменти, предаване на данни за рязането и поръчване – чрез нашия eShop
 • Постоянно актуално съдържание, лесен за управление и напълно безплатен
Garant ToolConcept e решението, което е необходимо на компаниите, за да се справят с проблемите в металообработката
Garant ToolConcept e решението, което е необходимо на компаниите, за да се справят с проблемите в металообработката

Защо да използвате Garant ToolConcept?

 • Подкрепа за обработката на Вашия компонент с цялото ноу-хау на нашите експерти 
 • Бърз процес от планирането до изпълнението 
 • Улесняване в цялостното планиране на проекта 
 • Максимална сигурност при планирането 
 • Оптимални резултати при рязане 
 • Цялата важна информация е надлежно представена и достъпна по всяко време
Garant ToolGrinding e услуга по пренаточване на инструменти, която възстановява инструментите и ги връща
Garant ToolGrinding e услуга по пренаточване на инструменти, която възстановява инструментите и ги връща "като нови"

Garant ToolGrinding e услуга по пренаточване на инструменти, която възстановява инструментите и ги връща ‚като нови‘. Ефектът е гарантиран, защото инструментите биват заточени на същите машини, на които са били първоначално произведени.

Защо да използвате Garant ToolGrinding?

 • Оптимална ефективност и точност чрез оригинално заточване и покритие
 • Изключителен набор от услуги от един доставчик
 • Лесна, бърза и точна обработка
 • Икономичен и рентабилен
 • Прозрачни, коректни цени, без скрити допълнителни такси
Garant Tool24 е решение за складовата дейност, което обхваща снабдяването, съхранението и предаването на инструменти
Garant Tool24 е решение за складовата дейност, което обхваща снабдяването, съхранението и предаването на инструменти

Garant Tool24 е решение за складовата дейност, което обхваща снабдяването, съхранението и предаването на инструменти. Системата Smartline е изцяло модулна система, което означава, че тя може да бъде разширена във всеки един момент. Стабилно конструираните шкафове за инструменти, с до 90 чекмеджета, предлагат постоянен достъп, а интуитивният софтуер позволява избора да става  посредством скенер, търсене по ключова дума или номер на инструмента.

Защо да използвате Garant Tool24?

 • На разположение по всяко време – 24/7 и 365 дни в годината
 • Ясно разпределение на разходите, прозрачност и надлежна информация за потреблението
 • Оптимизиране на инвентара
 • Постоянна подкрепа от нашите експерти – от началната консултация до пускането в експлоатация
 • Системи, проектирани и съобразени с Вашите конкретни изисквания
Garant ToolRoom е софтуер, чрез който предварително можете да видите Вашата фабрика виртуално
Garant ToolRoom е софтуер, чрез който предварително можете да видите Вашата фабрика виртуално

Garant ToolRoom е софтуер, чрез който предварително можете да видите Вашата фабрика виртуално и да преценим заедно доколко оптимално са разположени работните места, машините и всеки детайл във Вашето производство.

Защо да използвате Garant ToolRoom?

 • Правилна подготовка за обработката
 • Щадящо инструментите съхранение
 • Сигурен и гъвкав транспорт на инструментите
 • Системно внедряване
 • Безопасно ползване за Вашите служители, инструменти и машини
Индустрии