MiR 100

MiR100™ е напълно безопасен и икономически ефективен мобилен робот

MiR100™ е напълно безопасен и икономически ефективен мобилен робот, който може бързо да автоматизира вътрешния транспорт и логистика на всяка фирма. Роботът оптимизира работните процеси и дава повече свободно време на служителите. MiR100™ спомага за увеличение на производителността и намаляване на разходите в компанията.

През 2019г. MiR разработи и калкулатор за възвръщаемост на инвестициите, който можете да намерите ТУКЕкипът на Солтех остава на разположение за индивидуална консултация за най-правилното решение за автоматизация на произвдостветие Ви процеси.


Характеристики
Автоматизация на транспортните задачи и фокус върху дейности с по-висока стойност
Автоматизация на транспортните задачи и фокус върху дейности с по-висока стойност

Новото поколение автономни мобилни роботи променя начина, по който се осъществява вътрешния транспорт на материалите и продукцията в една фирма. И MiR100 води промяната в тази насока! Роботът е снабден с изключителна гъвкавост и интелигентна технология. Може да намери приложение в почти всяка ситуация, при която служител бута количка или осъществява доставки в рамките на фирмата. Подобни задачи вече могат да се оптимизират, така че служителите да се съсредоточат върху дейности с по-висока добавена стойност.

Изключителна гъвкавост с различни модули
Изключителна гъвкавост с различни модули

MiR100 е изключително гъвкав робот, който може автономно да транспортира до 100 кг. Върху него могат да се монтират допълнителни модули като кошове, стелажи, повдигащи платформи, конвейери и дори роботизирана ръка за колаборативна работа. Изборът е индивидуален в зависимост от задачата, която ще изпълнява MiR100. Тези модули могат лесно да се променят, така че роботът да бъде преразпределян за различни задачи.

Безопасно маневриране и лесно програмиране
Безопасно маневриране и лесно програмиране

Роботът MiR100 е абсолютно безопасен за хората, докато маневрира около тях, заобикаля други препятствия, минава през входовете, влиза или излиза от асансьори. Маршрутизирането на робота се прави като CAD файлове на сградата се свързват директно с него. Вторият вариант е роботът да бъде програмиран с помощта на лесен за употреба, уеб-базиран интерфейс. Задачите, които се поставят на MiR100, могат лесно да се управляват и променят през смартфон, таблет или компютър, който е свързан с мрежата.

Няма нужда от промяна на съоръженията
Няма нужда от промяна на съоръженията

Освен сложен софтуер MiR100 притежава вградени сензори и камери, чрез които идентифицира заобикалящата го среда. Роботът избира най-ефективния маршрут, за да достигне крайната си цел, като в същото време безопасно избягва препятствията и хората по пътя си.

MiR100 бързо и лесно се „сработва“ с останалия екип. За неговото функциониране не са необходими каквито и да са промени с наличното съоръжение, няма нужда от проводници или сензори. Роботът предлага бърза възвръщаемост, като направената за него инвестиция се покрива за по-малко от година.

Документация
Индустрии