Изграждане на персонализирани решения за дизайн

Изграждане на персонализирани решения за дизайн

Изграждане на персонализирани решения за процесите на проектиране и дизайн, съответстващи на специфични изисквания или стандарти:

  • програмиране на шаблони за техническа документация в NX CAD
  • създаване на библиотеки стандартизирани компоненти и FBM-aтрибути
  • импортиране и синхронизация на бази данни с шаблони и модели от трети източник.
Индустрии