Solid Edge

Софтуер за продуктови разработки, с който ще станете един от сътворителите на бъдещето

   

Solid Edge от Siemens Digital Industries Software е портфолио от достъпни и лесни за използване софтуерни инструменти, които обхващат всички аспекти на процеса по разработване на продукти:

  • 3D дизайн
  • симулация
  • производство
  • управление на данни

и др. Solid Edge - част от портфолиото на Siemens Xcelerator, съчетава скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн – постижение, което е достигнато благодарение на синхронната технология.


Solid Edge 2023 е вече тук като Ви предоставя всички инструменти, необходими за продуктова разработка. С тях създавате, работите свързано и си сътрудничите. Solid Edge 2023 предлага ново, оптимизирано потребителско изживяване, по-голяма оперативна съвместимост с портфолиото на Siemens Xcelerator, подобрени възможности и взаимодействие в общите работни процеси


Създавате нови итерации в дизайна с един клик.

Генерирате автоматично нови дизайни на база дефинирани параметри и правила с включения Solid Edge® Design Configurator. Solid Edge Design Configurator е приложение за автоматизиране на дизайна, което добавя базирана на правила автоматизация към познатата на потребителя среда за механичен дизайн на Solid Edge. Напълно интегрирано в Solid Edge, то ускорява проектирането на продукти по спецификация на клиента, като се елиминират скъпите грешки, присъщи на ръчното персонализиране на дизайна. Генерирайте нови дизайни, без да напускате средата за проектиране на Solid Edge, като използвате графичен потребителски интерфейс.


Автоматично идентифициране, обозначаване и извличане на критични характеристики на дизайна

Представяме Ви Solid Edge Inspector - спестете време и пари в производството, като елиминирате грешките при проверката. Solid Edge Inspector автоматично генерира висококачествени данни за инспекция и отчети, на които потребителите могат да се доверят, като същевременно позволява безпроблемна комуникация в производствения процес надолу по веригата.


4-осно и 5-осно фрезоване – вече е включено в Solid Edge механичен дизайн.

Solid Edge Classic, Foundation и Premium вече включват пълнофункционално 4 и 5-осно фрезоване за клиенти с активирана поддръжка на софтуера. Напълно интегрирано със Solid Edge, Solid Edge CAM Pro 5 оси осигурява по-ефективно премахване на материал, като същевременно Ви спестява време. Новата добавка Rotary Machining за 4-осова обработка и новата функционалност Wire EDM подобряват възможностите Ви за създаване на форми, дори такива, които иначе биха били твърде скъпи или дори невъзможни.С лекота интегрирате CAD геометрия.

CAD Direct, нова вградена възможност за 3D дизайн. Подобрява производителността при работа с геометрии от популярни CAD системи. Решенията за технически публикации на Solid Edge са тясно интегрирани със Solid Edge, което ви позволява да работите директно с вашите Solid Edge детайли и сглобки и елиминира необходимостта от конвертиране на вашите CAD файлове в друг формат. А промените в оригиналния проект се включват лесно в съществуващите документи, което ускорява процеса на инженерни промени и гарантира, че публикуваните документи отразяват текущия проект.Сътрудничите си с колеги, партньори и клиенти.

Xcelerator Share, новото поколение решение за взаимодействие базирано на облак, от Siemens Digital Industries Software. Новите подобрения на оперативната съвместимост отключват възможностите на вашите данни за проектиране, като същевременно осигуряват сигурност на работата Ви в бъдеще. Прехвърляйте данни от Solid Edge към и от други продукти от портфолиото на Xcelerator с лекота. Работите от всякъде – от къщи, от офиса или в движение – с достъп, интегриран в Интернет-браузъра Ви. Без нужда от допълнителна IT инфраструктура.


Визуализирате проекти в естествена среда.

Пълноцветните монтажни визуализации осигуряват необходимата Ви увереност да разположите проектираното оборудване във всякаква ситуация. Това е особено полезно, когато преобзавеждате цехове и заводи. Инструментите на Solid Edge за измерване и визуализиране на оборудване мигат да бъдат използвани за позициониране и проектиране на оборудването в контекста на наличните пространства.


Преоткрийте колелото без усилия.

Solid Edge представя уникалната за индустрията команда „radiate“, за редактиране с лекота на радиусите на окръжности при моделиране на детайли. Това подобрение в производителността дава възможност за едновременно редактиране на диаметрите в съществуваща ротационна геометрия. Основана на синхронната технология, тази възможност позволява прилежащите повърхнини да се изместват радиално с една операция при запазване замисъла на дизайна. Сходните повърхнини се разпознават автоматично за редактиране. По време на „radiate“ заключените за редактиране размери се освобождават и се заключват отново след приключване на операцията.


Възползвайте се максимално от Вашия софтуер със Solid Edge SaaS

Абонаментите за Solid Edge Software-as-a-Service (SaaS) Ви свързват с облака и Ви дават възможност да се абонирате за софтуер и услуги в зависимост от Вашите нужди. Със Solid Edge SaaS можете да намалите общите ИТ разноски, да управлявате разходите и лесно да мащабирате бизнеса си, както и да получите достъп до допълнителни функции, достъпни само чрез SaaS абонамент. Solid Edge SaaS, който включва Xcelerator Share, предоставя същия мощен софтуер за разработване на продукти, който очаквате, като същевременно предлага инструменти за съвместна работа от следващо поколение, възможности за разширена реалност (AR), възможност за достъп до Вашите данни за проектиране навсякъде и по всяко време от всяко устройство и много други.


Ускорете симулациите.

Новият автоматизиран процес по генериране на мрежи от клетки в Solid Edge Simulation осигурява висококачествен резултат с минимални усилия, като контролира мрежата без нужда от параметри. Усъвършенстваните възможности вече позволяват симулация на конвергентни модели (модели, създадени с помощта на генеративен дизайн или получени от 3D сканиране), без да е необходимо преобразуване в b-rep. Функционалността на мрежата на тялото е подобрена и включва симулация на сглобки и листов материал, което намалява грешките в мрежата и ускорява скоростта на симулационните изследвания. 


Създавате ясна визуализация на данните за дизайна.

Новите адаптивни отчети на Solid Edge и динамичното визуализиране предоставя динамични методи за преглед и подредба на монтажни детайли и възли. Визуалните отчети се градят върху правила, създавани лесно чрез филтри, подобни на тези в Excel, в интерактивни таблици.


Подобрете протичането на дизайна на тръбни системи.

Представяме Ви Simcenter™ Flomaster™ за Solid Edge. Основана на водещия инструмент за симулация 1D изчислена динамика на флуидите (CFD) за инженеринг на флуиди, този нов продукт осигурява лесно моделиране и анализ на флуида и термичните потоци в системи от тръбопроводи. Той автоматично извлича 3D геометрии. За да генерира модели на системно ниво, което съкращава времето за изграждане на симулативен модел с до 90%. С вградени помощници, Simcenter Flomaster за Solid Edge е лесен за използване от начинаещи, но е подходящ и за експерти по симулация с усъвършенстваните си възможности като симулация на бързи динамични събития и претоварвания в налягането.


Другите подобрения за потребителите в Solid Edge 3D Design включват:

• Assign capture fit – Предефинира взаимозависимостите между детайлите за заемани обеми при сглобяване във възел, като дава възможност за интелигентен монтаж на широко използвани детайли по-бързо и по-лесно

• Възможности за моделиране чрез отделяне на повърхостите – свързването на елементи от един дизайн дава възможност за лесно създаване на различни видове връзки. Изместването е подходящо за разделяне на повърхнини без да е необходимо разделянето на клетки. Подравняването по крива премества върховете на клетките за да съвпаднат със съществуващи форми или за създаване на нови чрез криви, начертани на ръка. Поддръжката на „повдигане на ламинарни ръбове“ създава нови повърхности когато ламинарните ръбове се повдигнат

• Многоъгълници – Без повече ръчно изграждане на многоъгълници. Създавате многоъгълни плочи като вътрешни компоненти както на монтажни такива, така и като мрежи

• Семейства от сглобки (FOA) – Визуална индикация за остарели членове на FOA

• Съвпадане на координатни системи – По-бързо създаване на такива системи като единична зависимост

• Криви по уравнение – Добавя още предефинирани криви; предоставя динамичен преглед на кривите като резултат на уравнение и промяна на параметри

• Лепенки – Лепенките могат да се изпратят към KeyShot за визуализация

Подобренията по 2D скициране и дизайн включват:

• Водни знаци на скиците – лесно добавяте и управлявате водни знаци във Вашите чертежи

• Текст за свойства в таблиците

• Размери на виртуални разрези и сечения

• Отворен модел на списъците от части – работи за отделен списък на детайлите и за списък на детайлите в семейство от възли

• Таблица със скици за семейство от възли

• Координираната поддръжка на размерите за 2D-преводача осигурява импорт и експорт на .dwg и .dxf файлове

• Актуализация на прегледа на чертежи с много вътрешни профили за разрези, сечения и странични изгледи – помага на потребителите бързо да актуализират големи чертежи, които съдържат главен изглед и допълнителни изгледи.

Повишаваме стойността

Портфолиото на Solid Edge portfolio е интегриран комплекс от мощни, обширни и достъпни инструменти, които осигуряват напредъка на всички аспекти на процеса по продуктова разработка. Solid Edge посреща днешните предизвикателства на сложностите с автоматизирани дигитални решения, които култивират креативността и сътрудничеството.

Чрез внедряването на най-новите иновативни технологии в механичния и електро- дизайн, симулациите, производството, публикациите, управлението на данни и базираното на облачни технологии сътрудничество, използването на Solid Edge драматично съкращава времето за пуск на пазара, предоставя гъвкавост на производството и значително намалява разходите чрез своите решения, осигуряващи сътрудничество и мащабируемост.

Solid Edge, който е част от портфолиото на Xcelerator™, всеобхватен и интегриран комплекс от програмни продукти и услуги на Siemens Digital Industries Software, осигурява иновативен и широкообхватен подход в продуктовата разработка за масовия пазар.

Изтеглете новата безплатна пробна версия на Solid Edge 2023 още сега като кликнете тук.


Предоставяме Ви възможност да изтеглите безплатната пробна версия на Solid Edge 2023, валидна за 30 дни. Тази безплатна пробна версия ще Ви осигури достъп до пълния набор от приложения на Solid Edge и възможността да се възползвате от много учебни материали.

И накрая, Solid Edge се предлага и като месечна абонаментна услуга, така че Вашият бизнес може да се възползва от най-доброто CAD решение на пазара, когато има нужда.

Време е да изведете Вашето производство и проектиране на следващото ниво със Solid Edge 2023!

Можете да се свържете с нашите експерти, ако имате затруднения с инсталирането на безплатната пробна версия на Solid Edge. В случай че имате допълнителни въпроси или искате да обсъдим обстойно начините, по които портфолиото на Siemens Digital Industries Software може да допринесе за ефективността на Вашето производство, не се колебайте да се свържете с нас на salesplm@soltec.bg.

Характеристики
SOLID EDGE за дизайн
SOLID EDGE за дизайн

Solid Edge е система за дизайн от следващо поколение.

Прави създаването и редактирането на 3D продукти по-бързо и по-лесно чрез уникална синхронна технология. Тя съчетава скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн.

В софтуера са налични също подобрени възможности за работа с листов материал, както и за създаване и управление на сглобени възли. Благодарение на тази гъвкавост на проектирането можете да премахнете тромавото предварително планиране и да избегнете повреди на функциите, проблеми с възстановяването и отнемаща време преработка. Силата на синхронната технология също така Ви позволява да третирате мулти-CAD данните точно както оригиналните файлове, което подпомага безпроблемното сътрудничество с доставчици и партньори. 

SOLID EDGE за симулации
SOLID EDGE за симулации

За потребителите на софтуера е наличен набор от симулационни решения.

Възможностите за симулация със Solid Edge варират - Solid Edge Ви позволява лесно да редактирате множество части в сглобка, без да отнема време за редакции на базата на хронологията или да е необходимо да създавате връзка между частите. Синхронната технология Ви позволява да правите едновременни промени, като просто избирате и плъзгате частите в сглобката.

SOLID EDGE за производство
SOLID EDGE за производство

За целите на производството Solid Edge предлага най-нови техники, чрез които се постига изграждането на продукти от световна класа.

За потребителите на Solid Edge е налице изчерпателен набор от производствени решения. Естетически издържаните продукти предизвикват емоционален отговор от страна на клиентите, което позволява на производителите да предлагат на по-високи цени и да стимулират лоялността на клиентите. Но проектирането на сложни форми може да бъде предизвикателство дори за най-опитните професионалисти. Solid Edge включва възможности за създаване, манипулиране и валидиране на форми, които позволяват дори на начинаещите лесно и бързо да създават и визуализират сложни форми със свободна форма. 

SOLID EDGE за индустрията
SOLID EDGE за индустрията

От отделни компоненти до сложни машини - Solid Edge спомага по-доброто проектиране на продукти в най-различни отрасли: обработваща промишленост, оборудване за хранително-вкусовата промишленост, земеделска техника, медицинска апаратура и др.

Solid Edge предоставя гъвкаво портфолио от достъпни професионални софтуерни инструменти, които обхващат всички аспекти от процеса на продуктово разработване и оптимизирането на новите разработки. Solid Edge комбинира скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн – процес, който е възможен благодарение на  синхронната технология.

SOLID EDGE технически публикации
SOLID EDGE технически публикации

За успеха на бизнеса от съществено значение е данните по производствените, инсталационните и поддържащите процеси от продуктовите разработки да се предават точно и бързо.

Способността за ясно комуникиране на правилните процедури за производство, монтаж и поддръжка на Вашите проекти е от съществено значение за ефективността на Вашите продукти и успеха на Вашия бизнес. Използвайки решенията за технически публикации на Solid Edge, Вашите дизайнери могат бързо да създават много видове технически документи - от прости илюстрации за наръчници за крайни потребители до интерактивни 3D технически документи за производство и обслужване.

Solid Edge управление на данни
Solid Edge управление на данни

При работата с данни Solid Edge предлага мащабируеми решения за управление на CAD данни. Тази функция отговаря на нуждите на всички производители - от стартиращи и много малки фирми до големи производствени компании с по-строго разпределение на операциите.

Системата предлага решения, които варират от интегрирани възможности за управление на данни (включени в Solid Edge) до възможности за цялостно управление на CAD данни и управление на продуктовия цикъл (PLM) на Teamcenter®.

Документация
Индустрии