Solid Edge

Софтуер за продуктови разработки, с който ще станете един от сътворителите на бъдещето

   

Solid Edge от Siemens Digital Industries Software е портфолио от достъпни и лесни за използване софтуерни инструменти, които обхващат всички аспекти на процеса по разработване на продукти:

  • 3D дизайн
  • симулация
  • производство
  • управление на данни

и др. Solid Edge съчетава скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн – постижение, което е достигнато благодарение на синхронната технология.


Последната версия на софтуера е Solid Edge 2021 и предлага най-съвременни и иновативни възможности в продуктовия дизайн. Увеличава ефективността на работния процес и притежава всички необходими функции, за да доведе продукта до следващото ниво. Предлага: напълно интегриран анализ на потока, най-новите инструменти за 3D принтиране, повече възможности за създаване на технически публикации, перфектен контрол върху данните от разработката във всякакви мащаби, както и съвсем нов начин за сътрудничество в облак.


Механичен дизайн

Проектирайте със скоростта на творческата си мисъл, със съвсем новата среда за дизайн чрез отделяне на повърхности (subdivision modeling)  мълниеносно обратно инженерство, потребителски интерфейс зареден с изкуствен интелект и интелигентна търсеща машина за 3D модели.


Subdivision Modeling 

Разработвате уникални продукти въз основа на органични форми, без нужда от експертни познания.

• Съвременно създаване на форми чрез отделяне на повърхностите

• Генериране на стилизирани тела с използване на многоъгълни клетки

• Без нужда от конвертиране на данни – без нужда да напускате платформата на Solid Edge


Обратно инженерство

Ускорете напред, за да генерирате дигитален близнак с редица подобрения в производителността.


• Задачите са съкратени от минути на секунди

• Разполагате с анализ на отклоненията

• Предлага избор на инструменти за цвят и обеми


Адаптивен потребителски интерфейс


Оптимизира работните процеси и подобрява производителността като предвижда следващите стъпки в изграждането на модела чрез анализ на изпълнените вече команди.

• Използва мощта на изкуствения интелект

• Личен асистент за оптимизация на работните процеси и подобряване на производителността

• Наученият модел на данните, натрупан в работата, може да бъде споделен


Подобрения в CAD ядрото


Възползвайте се от авангардни подобрения, за изключително повишаване на производителността в най-често използваните от Вас инструменти.

• Производителност при големи монтажни възли

• Производителност при вътрешни компоненти

• Прогрес в работата с листов материал

• Подобрения в работата с тела

• Поддръжка на етикети


Интеграция с каталози на доставчици


Ускорете процеса по намиране на 3D модели, като използвате интелигентни функции за търсене чрез интеграция с базирани на облак каталози на доставчици.

• Ускорете и опростете процеса по намиране на 3D модели използвайки интегрирани, базирани на облак каталози

• Имате достъп до над 1500 CAD и BIM каталози

• Интелигентни функции за търсене, включително визуално търсене

• Интеграция с Teamcenter®


Електродизайн

Обединете сложността на електромеханичния дизайн с доказани в индустрията инструменти  за електродизайн.


Проектиране на окабеляване

Подготвяте дизайна на индустриални контролни панели с нови възможности за дизайн на панели за електрически шкафове, които осигуряват бързо и точно сглобяване.

• Адаптивен табличен изглед на клемореди със заключващи устройства към релсите

• Интерактивни подобрения за автоматична маршрутизация

• Съвместимост с индустриалната среда на Mentor Capital®


Маршрутизация на проводниците


• Маршрутизиране на проводниците около неправилни издължени геометрични тела

• Режимът „Свързан“ е разширен до Capital Logic® и Harness XC® интеграция със Solid Edge

• Нови интеграции с други доставчици чрез DSI формат експорт


Проектиране на кабелни снопове

• Визуализирате кабелните снопове в Teamcenter® с двупосочна връзка на изискванията към проектираните изделия

• Позволява проследяване и оценява въздействието при промяна на изискванията

• Интерактивна автоматична маршрутизация с пълно проследяване на електрическия сигнал


Взаимодействие при проектиране на печатни платки

• Лесно създавате и експортирате проекти, предназначени печатни платки от MCAD среда

• Поддръжка за IDX 2.7 за импорт от трети страни

• Автоматично групиране и картиране на 3D модели от всеки продукт на Mentor® за печатни платки


Симулации


Валидирайте дигитално проектите си чрез излагане на части и възли на условия от реалния свят – още по-тясна интеграция на симулации на флуиди и конструкции.

• Избор на свойствата на материалите

• Премахване на компоненти от изследователския етап

• Проучване на резултатите по геометричните ръбове

• Импорт на FLOEFD® резултати в структурни изследвания


Simcenter® FLOEFD® за Solid Edge®

• Експортирайте резултати към Solid Edge като конструктивни натоварвания

• Център за охлаждане на електрониката (Electronics Cooling Center)

• Допълнителни модули BCI-ROM

                   Месеци разработки, сведени до минути


Производство

Ускорете продуктовата разработка от проектната фаза до производството – всеобхватни, но лесни решения за производства с добавяне или отнемане.

• Библиотека от споделена техническа документация

• Многоосна обработка

• Избор на материал за 3D печат

 • Подробна проверка при добавъчно производство


2D разкрой на листов материал

Съвременна и ефективна система за разкрой и генериране на най-доброто в своя клас разположение, оптимизирано за двуизмерно рязане от листов материал.

• Разкроявайте и в листове със свободна форма

• Добавяте стойност на материала

• Разполагате с мултипликатор за задачите и автоматични примерни изчисления

• Сортиране по материали и дебелини


Технически публикации


Споделяте проекти по-ясно и по-бързо от всякога – импортирате CAD файлове до 30 пъти по-бързо.

• Повишено бързодействие

• Интеграция с Teamcenter®

•  Каруселно извеждане на обектите в страницата.

• 360-градусови публикации


Управление на данни


Изчерпателни и мащабируеми решения за управление на данни - гарантирате цялостност, ефективност и проследимост на проектните данни.

• Нова търсачка за продукти, на база близост по форма

• Свържете съществуващите в компанията Ви проекти на детайли в Solid Edge

• Подобрения за окомплектоване на техническа документация за проект (Pack and Go)

 • Команда “Отвори като…”


Интеграция с Teamcenter®

• Идейно моделиране

• Визуализации на окабеляване и на алтернативни позиции към монтажни възли

• Локална поддръжка на компоненти


Взаимодействие базирано на облак

Разширете възможностите си с нови инструменти за взаимодействие в облак.


Teamcenter Share®

Новото поколение на взаимодействие в облак

• Синхронизирайте файлове, съхранявани в облак, докато работите

• Разглеждайте, измервайте и отбелязвайте всякакви CAD файлове на всякакви устройства

• Споделяйте надеждно проекти с всекиго, с когото пожелаете

• Преглеждайте проекти с добавена реалност (AR) на телефони и таблети



                                   

Вижте от първа ръка как Вашата компания може да ускори проектирането с по-бързи ревизии и по-добра многократна употреба на внесени 2D и 3D данни. Предоставяме Ви възможност безплатно да изтеглите тестова версия на Solid Edge 2021, която ще е валидна за 30 дни. Ще получите достъп до пълния набор от модули и ще можете да се възползвате от материали за обучение, както и от липсата на ограничения при работа със софтуера.

Не на последно място, Solid Edge се предлага и на базата на месечен абонамент, за да може Вашият бизнес да се възползва от повече и по-гъвкави възможности за достъп до най-доброто CAD решение на пазара за работа с големи асемблирани модели и листов метал.

Време е да преминете на следващото ниво заедно със Solid Edge 2021!

Можете да се свържете с нас, ако имате проблеми при инсталирането на тестовата версия на софтуера. Ако имате въпроси или желаете да обсъдите с нас в детайли как портфолиото от решения на Siemens Digital Industries Software може да допринесе за достигане на максимална ефективност на Вашето производство, пишете на адрес salesplm@soltec.bg.




http://partnertrack.plm.automation.siemens.com/z/207/4106469?stc=bgdi100001&pid=001a000001EdEmEAAV&spi=4106469

Характеристики
SOLID EDGE за дизайн
SOLID EDGE за дизайн

Solid Edge е система за дизайн от следващо поколение.

Прави създаването и редактирането на 3D продукти по-бързо и по-лесно чрез уникална синхронна технология. Тя съчетава скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн.

В софтуера са налични също подобрени възможности за работа с листов материал, както и за създаване и управление на сглобени възли. По-бързо се създават 2D рисунки и красиви фотореалистични колажи. Софтуерът е достъпен също от мобилна версия, която дава достъп до всяка желана информация. Предоставена е възможност и за използване на облачна услуга, чрез която се улеснява споделянето на данни.

SOLID EDGE за симулации
SOLID EDGE за симулации

За потребителите на софтуера е наличен набор от симулационни решения.

Възможностите за симулация със Solid Edge варират от употребата на Solid Edge Simulation Express за отделни части, през Solid Edge Simulation за анализ на сглобката, до Femap за дефиниране и анализ на цялостните системи и FloEFD за симулация на флуиди.

SOLID EDGE за производство
SOLID EDGE за производство

За целите на производството Solid Edge предлага най-нови техники, чрез които се постига изграждането на продукти от световна класа.

За потребителите на Solid Edge е налице изчерпателен набор от производствени решения. Те позволяват точното и ефективно производство на части, които се проектират през софтуера. Тези решения поддържат разнообразие от традиционни и нови производствени техники, включително механична обработка, заваряване, работа с ламарина, формоване и триизмерно печатане.

SOLID EDGE за индустрията
SOLID EDGE за индустрията

От отделни компоненти до сложни машини - Solid Edge спомага по-доброто проектиране на продукти в най-различни отрасли: обработваща промишленост, оборудване за хранително-вкусовата промишленост, земеделска техника, медицинска апаратура и др.

Solid Edge предоставя гъвкаво портфолио от достъпни професионални софтуерни инструменти, които обхващат всички аспекти от процеса на продуктово разработване и оптимизирането на новите разработки. Solid Edge комбинира скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн – процес, който е възможен благодарение на  синхронната технология.

SOLID EDGE технически публикации
SOLID EDGE технически публикации

За успеха на бизнеса от съществено значение е данните по производствените, инсталационните и поддържащите процеси от продуктовите разработки да се предават точно и бързо.

С използването на Solid Edge за технически публикации се гарантира, че дизайнерите и проектантите могат бързо да създадат различни видове техническа документация - от прости илюстрации и ръководства за крайния потребители до интерактивни технически документи за производството и сервизното обслужване.

Solid Edge управление на данни
Solid Edge управление на данни

При работата с данни Solid Edge предлага мащабируеми решения за управление на CAD данни. Тази функция отговаря на нуждите на всички производители - от стартиращи и много малки фирми до големи производствени компании с по-строго разпределение на операциите.

Системата предлага решения, които варират от интегрирани възможности за управление на данни (включени в Solid Edge) до възможности за цялостно управление на CAD данни и управление на продуктовия цикъл (PLM) на Teamcenter®.

Документация
Индустрии