Teamcenter

Teamcenter - управление на жизнения цикъл на продукта

В софтуера Teamcenter чисто и просто  всичко е свързано с PLM – управление на жизнения цикъл на продукта. С негова помощ се доставят все по-сложни продукти, като в същото време производителността нараства, а операционните разходи намаляват.

Product lifecycle management (PLM) може да обедини в една централизирана система цялата необходима информация за продукта и процесите, които са свързани с него. Това помага да се възприеме системен подход в продуктовите разработки, за да се унифицира жизнения цикъл на продукта и да се въведат иновации в различните процеси. С PLM може да се упражнява контрол по цялата верига на продуктовия дизайн – от формирането на идеята, през нейната реализация, до влизането ѝ в употреба.

Софтуерът Teamcenter на Siemens PLM намира приложение в различни отрасли, сред които: авиация и отбрана, автомобилна индустрия и транспорт, производство на потребителски стоки, енергетика и комунални услуги, електроника и полупроводници, медицински изделия и фармацевтични продукти и др.


Характеристики
Старт с PLM
Старт с PLM

Първата стъпка към внедряването на PLM в продуктовия дизайн е да се поеме пълен контрол над данните за продукта и процесите към него. След това в една единствена среда могат да се управляват и споделят данни за механиката, електрониката, софтуерни и симулационни данни, както и различни документи, продуктови структури и конфигурации към тях. Потребителите на PLM могат да използват стандартизирани работни процеси, които да им помогнат да променят и рационализират активностите в собствените си организации.

Увеличение на стойността
Увеличение на стойността

Втората стъпка при използваното на PLM е да се увеличи стойността от внедряването му в работния процес. Търсят се свързани домейни и процеси. Управляват се звена от периферията на процеса. Включително доставчици, които вече използват Teamcenter, и такива, които все още не работят със софтуера. Инженерите се свързват с производството и сервизното обслужване. Увеличава се стойността на PLM в отделените процеси от жизнения цикъл.

Трансформация на бизнеса
Трансформация на бизнеса

PLM помага на бизнеса да стигне до следващото ниво на развитие. Приложението на трансформационни решения в жизнения цикъл на продукта води до значителна бизнес промяна. Подобрява се управлението на разходите за всеки продукт, повишава се качеството и се реализират по-добри решения за устойчиво развитие. Създава се по-системен подход за разработване на продукти.

Изграждане на стабилна PLM платформа
Изграждане на стабилна PLM платформа

Teamcenter осигурява рационализирано и интуитивно потребителско усещане за PLM, за да бъде платформата удобна за целите на различните потребители. За инженерите и дизайнерите е осигурен пълен достъп до разширените възможности на PLM. За търговците и маркетолозите, които имат нужда от данните навсякъде и по всяко време, се предлага достъп до Teamcenter през браузър – това е т.нар. „активно работно пространство“ - Active Workspace. Teamcenter има възможност и за прехвърляне на желаната информация в облачна система.

Индустрии