Tecnomatix

Помага на производителите да внедряват повече иновации

Tecnomatix дава възможност на компаниите да дигитализират своето производство, да превръщат иновативни идеи и сурови материали в реални продукти. С помощта на софтуерната програма Tecnomatix се постига лесна синхронизация между продуктовото и производствено инженерство, както и реалното производство. Чрез взаимодействието помежду им ефективността на процесите се максимизира, а иновациите се реализират.

Предимства: повишена ефективност на планирането; оптимизирана производствена производителност.

Ползи: по-висока производителност в предприятието; дефиниране на процесите oт един източник (“single-source”) и извличане на отчети; оптимизиране на ефективността и внедряване на най-добри практики в процесите; управление на средата към повече безопасност и ергономия; възможност за работа с 3D дизайн и визуализация; анализ и оптимизация на логистиката във фабриката; симулация на производствените процеси.


Характеристики
Планиране и управление на производството
Планиране и управление на производството

Tecnomatix осигурява лесно планиране и управление на производствените процеси, благодарение на своята единна среда. В софтуера са налични няколко инструмента за съвместна работа и анализ, които спомагат по-лесното дигитално планиране на производството и избягването на внезапни спирания на производствения поток поради грешки в проектирането.

С Tecnomatix производителите подобряват съвместната работа между дейностите по разработката на нов продукт и неговия окончателен вид. Като резултат крайният продукт стига по-бързо до пазара, а разходите по производството са под постоянен контрол.

Симулация и валидация на производството
Симулация и валидация на производството

Постигане на ясни производствени цели и създаване на оптимални производствени планове.

Решенията за симулация и валидация в Tecnomatix помагат да се дефинират и проверяват методите и ресурсите, които са избрани по време на планирането на производството. Това води до оптимизиране на всеки план и идея, без допълнителен разход на финанси или време. Постига се интелигентно и бързо производство чрез виртуална валидация на производствените процеси, оборудването и системите. Чрез симулация на производството се валидират направените планове, като това се извършва много преди реализирането на готов продукт. Тази своевременност дава увереност на производителя, че той е избрал най-оптималните операции, ресурси и системни конфигурации.

Лансиране и производство на продукт
Лансиране и производство на продукт

Чрез Tecnomatix безпроблемно могат да се интегрират системи за планиране и производство.

Управлението на промените в производствените мощности е най-критичната точка при внедряването в производство на нов продукт. Решенията, които се взимат на този етап, влияят върху производителността и рентабилността. При ефективно управление на промените се правят по-малко инсталации и се регистрират по-малко грешки. По-бързо се реализира масово производство и крайният продукт стига до пазара за по-кратки срокове.

Платформата за въвеждане и управление на производство на Tecnomatix разполага също с достъпни автоматизирани системи, интеграция за мониторинг и анализ на качеството, както и с възможности за постоянно подобрение на процесите.

Производство на електроника
Производство на електроника

Siemens предлага най-използваните решения за целите на производството на електроника. В днешно време тези продукти трябва да бъдат икономически ефективни, а производителите им да ги доставят на пазара по-бързо от всякога. Това е възможно, благодарение на софтуерите UniCam FX, Test Expert (известен преди като Fabmaster) и SIMATIC IT MES.

Индустрии