Изграждане на машинни симулации

Изграждане на машинни симулации

Изграждане и интегриране в програмата NX CAM на виртуални машини за симулация на реални NC-кодове при производствени операции.

Индустрии