Изграждане на персонализирани решения за производствена среда

Изграждане на персонализирани решения за производствена среда

Изграждане на персонализирани решения за производствени процеси, съответстващи на специфични изисквания в производствената среда:

  • програмиране на автоматизирани процеси в NX CAM
  • създаване на библиотеки инструменти, вкл. цели конфигурации от сложни възли
  • импортиране и синхронизация на бази данни с инструменти и детайли от трети източник.
Индустрии