NX

NX - платформата за проектиране, симулация на процеси и производство

NX e платформа за проектиране, симулaция на процеси и производство. Това е софтуер от ново поколение, който с последната си версия NX 2312 промени правилата в продуктовите разработки и триизмерното принтиране.

Интеграцията на NX 2312 в работния процес дава редица конкурентни предимства. Най-важното сред тях е, че за забележимо по-кратко време могат да се произведат по-сложни продукти, които са с повече детайли и интегрирана електроника. Софтуерът разполага с уникална мултидисциплинарна платформа, която обединява електрически, механични и контролни системи.

NX 2312 спомага иновациите при всяка стъпка от продуктовите разработки - от визуализиране на идеята, през тестване на различни процеси до крайното производство на продукта. Предлага над 350 нововъведения и подобрения в сравнение с предходната версия на софтуера.


Характеристики
 NX за дизайн и проектиране
NX за дизайн и проектиране

NX е интегрирано решение, което улеснява работата на всеки инженер и му помага да достави иновативен и нов продукт. Софтуерът ускорява процеса на продуктова разработка, благодарение на разнообразните си функции. Сред най-полезните от тях са: възможност за добавяне на решетъчни структури в структурата на модела, цялостно подобрено зареждане на моделите, възможност за разделяне на дисплея на части по време на работния процес, възможност за анимирано проектиране и др.

NX предлага най-високо ниво на интеграция между отделните етапи в продуктовия дизайн, като същевременно работи в отворена и колаборативна среда.

NX за симулации
NX за симулации

В NX тази функция вече се управлява изцяло през Simcenter 3D. Софтуерът задвижва всички продукти на Siemens, които предлагат симулации и прогнози за производителността на продуктите. Всички възможности, които бяха налични в NX CAE, сега са достъпни в Simcenter 3D, като са добавени и нови функции.

Simcenter 3D предлага единна и отворена среда за триизмерно компютърно инженерство с връзки към дизайна, симулации на мехатронни системи, тестване и управление на данните. Simcenter 3D ускорява процеса на симулацията, като комбинира възможности за първокласни корекции в геометрията, асоциативно моделиране на симулации и мултидисциплинарни решения.

NX  за производството
NX за производството

За целите на производство NX предлага пълен комплект решения за всеки един от производствените етапи. Подпомага реализацията по цялата верига на процесите CAD/CAM/CNC.

С внедряването на NX в производствения процес се подобрява производителността, защото:

  • се намалява цифровото програмиране и времето за обработка
  • произвеждат се по-качествени части
  • използва се максималния капацитет на производствените ресурси.
NX Scan to Part
NX Scan to Part

С инструментите за реверсивно инженерство на NX Scan to Part използвате импортираните 3D-данни от сканирането във Вашия процес по дизайн. NX импортира данните от сканирания физически обект, така, че не е необходимо да дефинирате обемите или ръчно да пресъздавате геометрията. Съвременната технология за конвергетно моделиране също така дава възможност на конструкторите да комбинират фасети, повърхности и обеми в единен модел, без да се конвертират данни.

NX Core Designer
NX Core Designer

Изследвайте огромните възможности за параметрично моделиране и асемблирани единици на NX CAD. Разнообразни инструкции и примерни файлове предоставят възможност за обзор на потребителския интерфейс на NX Core Designer, като Ви водят през създаване на 2D геометрия, изграждане на детайл в 3D и разработка на възел от няколко компонента. Ще почувствате възможностите за директно моделиране на NX CAD, които Ви позволяват да работите с импортирани файлове, използвайки Синхронна Технология.

NX Advanced Designer
NX Advanced Designer

Изпробвайте върховите възможности за инженерингов дизайн във Вашата безплатна пробна версия на NX Cloud Connected Advanced Designer. NX Advanced Designer предлага функционалността на Core Designer с по-мощни инструменти за моделиране на листов материал, на свободни форми и конвергентно моделиране, а също и инструменти за маршрутизация, формообразуване и анализ на повърхнините. Включени са и транслатори за стандартни CAD формати, както и възможности за използване на различни приложения за допълнителна автоматизация.

NX Mold Designer
NX Mold Designer

Научете как инструментите за проектиране на матрици в NX Mold Designer рационализират целия процес по разработката, скъсяват времето за подготвителни дейности и понижават разходите, като Ви водят стъпка по стъпка в процеса по проектиране на части за матрици, технология за сглобяване на инструменти, проектиране и валидиране на инструменти. В тази безплатна пробна версия Вие ще се усъвършенствате в най-сложните проекти на матрици, като в същото време се придържате към най-добрите практики в индустрията.

NX CAM
NX CAM

Всеобхватно програмиране на машини с ЦПУ и роботи за всякаква работа, от фрезоване с 2.5 оси, до многоосева обработка при струго- фрезови машини. NX CAM автоматизира програмирането посредством стандартизиране на повтарящи се операции на базата на библиотеки с правила, отразяващи спецификата на работа на съответната компания. Увеличава производителността чрез уплътняване на времето в работен режим на машините като използва симулации базирани на G-код и бързо подготвя модели на детайлите с мощни CAD инструменти. Включва видео уроци и примери, за да разширите способностите си за програмиране на машини с ЦПУ.

Индустрии