Solid Edge

Софтуер за продуктови разработки, с който ще станете един от сътворителите на бъдещето

   

Solid Edge от Siemens Digital Industries Software е портфолио от достъпни и лесни за използване софтуерни инструменти, които обхващат всички аспекти на процеса по разработване на продукти:

  • 3D дизайн
  • симулация
  • производство
  • управление на данни

и др. Solid Edge съчетава скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн – постижение, което е достигнато благодарение на синхронната технология.


Solid Edge 2022 е вече тук, с над 500 подобрения, за да поддържа най-съвременния процес по продуктово разработване, за да позволи да постигате повече с наличните Ви ресурси и разкривайки нови възможности за работа.


Създавате нови итерации в дизайна с един клик.

Генерирате автоматично нови дизайни на база дефинирани параметри и правила с включения Solid Edge® Design Configurator. Solid Edge Design Configurator е приложение за автоматизиране на дизайна, което добавя базирана на правила автоматизация към познатата на потребителя среда за механичен дизайн на Solid Edge. Напълно интегрирано в Solid Edge, то ускорява адаптирането на продукти в съответствие с параметри и правила за дизайн. Базираната на правила автоматизация увеличава производителността и бързината на проектиране.


2,5-осно фрезоване – вече е включено в Solid Edge механичен дизайн.

Solid Edge Classic, Foundation и Premium вече включват пълнофункционално 2,5-осно фрезоване за клиенти с активирана поддръжка на софтуера. Напълно интегрирано със Solid Edge, Solid Edge CAM Pro 2.5 оси осигурява на потребителите постоянна свързаност с проектните данни, сигурност в траекториите на инструмента и визуализации за оптимален процес на машинната обработка.


С лекота интегрирате CAD геометрия.

CAD Direct, нова вградена възможност за 3D дизайн. Подобрява производителността при работа с геометрии от популярни CAD системи. Импортира файлове директно в сглобките на Solid Edge без нужда от конвертиране на файловете поотделно, запазвайки тяхната взаимосвързаност. Данните се съхраняват във файл за 3D дизайн на сглобката, без дублиране на данни и давайки възможност импортираната геометрия да се използва за обратен инженеринг.


Сътрудничите си с колеги, партньори и клиенти.

Xcelerator Share, новото поколение решение за взаимодействие базирано на облак, от Siemens Digital Industries Software, използва дизайнерски инструменти като 3D и 2D CAD визуализации и тагове, добавена реaлност (AR), виртуално прототипиране, надеждно проектно-базирано споделяне и много други. Работите от всякъде – от къщи, от офиса или в движение – с достъп, интегриран в Интернет-браузъра Ви. Без нужда от допълнителна IT инфраструктура.


Визуализирате проекти в естествена среда.

Пълноцветните монтажни визуализации осигуряват необходимата Ви увереност да разположите проектираното оборудване във всякаква ситуация. Това е особено полезно, когато преобзавеждате цехове и заводи. Инструментите на Solid Edge за измерване и визуализиране на оборудване мигат да бъдат използвани за позициониране и проектиране на оборудването в контекста на наличните пространства.


Не позволявайте сложните възли да Ви бавят.

Solid Edge Ви поставя на върха в подобряването на производителността при мащабни проекти в моделирането на едрогабаритно оборудване трета поредна година. Бързото зареждане на оборудване и възли дава на потребителите възможност за преминат в режим ‚преглед‘ за да намалят количеството данни за зареждане. Режимът за моделиране на монтажи от множество тела е нова среда за моделиране на вътрешни обекти в рамките на единен монтажен файл. Новата търсачка на компоненти осигурява интуитивно търсене на монтажни компоненти с филтри, които се попълват интуитивно по досещане.


Възползвайте се от геометриите чрез изобразяване на база на граници (b-rep) и клетки в един и същи модел без конвертиране.

Уникалните възможности за хибридно моделиране позволяват изобразяването на геометрии, базирани на граници (b-rep) и клетки да съществуват паралелно в един и същи модел за обратно инженерство и още по-ефективното оползотворяване на клетъчните модели. Без нуждата от конвертиране на геометрии базирани на граници (b-rep) или клетки, осигурявайки тяхната съвместна функционалност, се съкращава времето за разработка на модела.


Преоткрийте колелото без усилия.

Solid Edge представя уникалната за индустрията команда „radiate“, за редактиране с лекота на радиусите на окръжности при моделиране на детайли. Това подобрение в производителността дава възможност за едновременно редактиране на диаметрите в съществуваща ротационна геометрия. Основана на синхронната технология, тази възможност позволява прилежащите повърхнини да се изместват радиално с една операция при запазване замисъла на дизайна. Сходните повърхнини се разпознават автоматично за редактиране. По време на „radiate“ заключените за редактиране размери се освобождават и се заключват отново след приключване на операцията.


Ускорете симулациите.

Новият автоматизиран процес по генериране на мрежи от клетки в Solid Edge Simulation осигурява висококачествен резултат с минимални усилия, като контролира мрежата без нужда от параметри. Екранната симулация е до 10 пъти по-бърза и оптимизира времето за зареждане на данните за резултата. Удовлетворявате нарастващите изисквания за висока производителност и ефективност на хидравлични системи с нов тип натоварване с хидростатично налягане, който сам определя максималното и минималното налягане упражнявано от флуид в равновесие поради ефекта на гравитацията.


Създавате ясна визуализация на данните за дизайна.

Новите адаптивни отчети на Solid Edge и динамичното визуализиране предоставя динамични методи за преглед и подредба на монтажни детайли и възли. Визуалните отчети се градят върху правила, създавани лесно чрез филтри, подобни на тези в Excel, в интерактивни таблици.


Подобрете протичането на дизайна на тръбни системи.

Представяме Ви Simcenter™ Flomaster™ за Solid Edge. Основана на водещия инструмент за симулация 1D изчислена динамика на флуидите (CFD) за инженеринг на флуиди, този нов продукт осигурява лесно моделиране и анализ на флуида и термичните потоци в системи от тръбопроводи. Той автоматично извлича 3D геометрии. За да генерира модели на системно ниво, което съкращава времето за изграждане на симулативен модел с до 90%. С вградени помощници, Simcenter Flomaster за Solid Edge е лесен за използване от начинаещи, но е подходящ и за експерти по симулация с усъвършенстваните си възможности като симулация на бързи динамични събития и претоварвания в налягането.


Другите подобрения за потребителите в Solid Edge 3D Design включват:

• Assign capture fit – Предефинира взаимозависимостите между детайлите за заемани обеми при сглобяване във възел, като дава възможност за интелигентен монтаж на широко използвани детайли по-бързо и по-лесно

• Възможности за моделиране чрез отделяне на повърхостите – свързването на елементи от един дизайн дава възможност за лесно създаване на различни видове връзки. Изместването е подходящо за разделяне на повърхнини без да е необходимо разделянето на клетки. Подравняването по крива премества върховете на клетките за да съвпаднат със съществуващи форми или за създаване на нови чрез криви, начертани на ръка. Поддръжката на „повдигане на ламинарни ръбове“ създава нови повърхности когато ламинарните ръбове се повдигнат

• Многоъгълници – Без повече ръчно изграждане на многоъгълници. Създавате многоъгълни плочи като вътрешни компоненти както на монтажни такива, така и като мрежи

• Семейства от сглобки (FOA) – Визуална индикация за остарели членове на FOA

• Съвпадане на координатни системи – По-бързо създаване на такива системи като единична зависимост

• Криви по уравнение – Добавя още предефинирани криви; предоставя динамичен преглед на кривите като резултат на уравнение и промяна на параметри

• Лепенки – Лепенките могат да се изпратят към KeyShot за визуализация

Подобренията по 2D скициране и дизайн включват:

• Водни знаци на скиците – лесно добавяте и управлявате водни знаци във Вашите чертежи

• Текст за свойства в таблиците

• Размери на виртуални разрези и сечения

• Отворен модел на списъците от части – работи за отделен списък на детайлите и за списък на детайлите в семейство от възли

• Таблица със скици за семейство от възли

• Координираната поддръжка на размерите за 2D-преводача осигурява импорт и експорт на .dwg и .dxf файлове

• Актуализация на прегледа на чертежи с много вътрешни профили за разрези, сечения и странични изгледи – помага на потребителите бързо да актуализират големи чертежи, които съдържат главен изглед и допълнителни изгледи.

Повишаваме стойността

Портфолиото на Solid Edge portfolio е интегриран комплекс от мощни, обширни и достъпни инструменти, които осигуряват напредъка на всички аспекти на процеса по продуктова разработка. Solid Edge посреща днешните предизвикателства на сложностите с автоматизирани дигитални решения, които култивират креативността и сътрудничеството.

Чрез внедряването на най-новите иновативни технологии в механичния и електро- дизайн, симулациите, производството, публикациите, управлението на данни и базираното на облачни технологии сътрудничество, използването на Solid Edge драматично съкращава времето за пуск на пазара, предоставя гъвкавост на производството и значително намалява разходите чрез своите решения, осигуряващи сътрудничество и мащабируемост.

Solid Edge, който е част от портфолиото на Xcelerator™, всеобхватен и интегриран комплекс от програмни продукти и услуги на Siemens Digital Industries Software, осигурява иновативен и широкообхватен подход в продуктовата разработка за масовия пазар.

                                

http://partnertrack.plm.automation.siemens.com/z/207/4106469?stc=bgdi100001&pid=001a000001EdEmEAAV&spi=4106469

Характеристики
SOLID EDGE за дизайн
SOLID EDGE за дизайн

Solid Edge е система за дизайн от следващо поколение.

Прави създаването и редактирането на 3D продукти по-бързо и по-лесно чрез уникална синхронна технология. Тя съчетава скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн.

В софтуера са налични също подобрени възможности за работа с листов материал, както и за създаване и управление на сглобени възли. По-бързо се създават 2D рисунки и красиви фотореалистични колажи. Софтуерът е достъпен също от мобилна версия, която дава достъп до всяка желана информация. Предоставена е възможност и за използване на облачна услуга, чрез която се улеснява споделянето на данни.

SOLID EDGE за симулации
SOLID EDGE за симулации

За потребителите на софтуера е наличен набор от симулационни решения.

Възможностите за симулация със Solid Edge варират от употребата на Solid Edge Simulation Express за отделни части, през Solid Edge Simulation за анализ на сглобката, до Femap за дефиниране и анализ на цялостните системи и FloEFD за симулация на флуиди.

SOLID EDGE за производство
SOLID EDGE за производство

За целите на производството Solid Edge предлага най-нови техники, чрез които се постига изграждането на продукти от световна класа.

За потребителите на Solid Edge е налице изчерпателен набор от производствени решения. Те позволяват точното и ефективно производство на части, които се проектират през софтуера. Тези решения поддържат разнообразие от традиционни и нови производствени техники, включително механична обработка, заваряване, работа с ламарина, формоване и триизмерно печатане.

SOLID EDGE за индустрията
SOLID EDGE за индустрията

От отделни компоненти до сложни машини - Solid Edge спомага по-доброто проектиране на продукти в най-различни отрасли: обработваща промишленост, оборудване за хранително-вкусовата промишленост, земеделска техника, медицинска апаратура и др.

Solid Edge предоставя гъвкаво портфолио от достъпни професионални софтуерни инструменти, които обхващат всички аспекти от процеса на продуктово разработване и оптимизирането на новите разработки. Solid Edge комбинира скоростта и простотата на директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн – процес, който е възможен благодарение на  синхронната технология.

SOLID EDGE технически публикации
SOLID EDGE технически публикации

За успеха на бизнеса от съществено значение е данните по производствените, инсталационните и поддържащите процеси от продуктовите разработки да се предават точно и бързо.

С използването на Solid Edge за технически публикации се гарантира, че дизайнерите и проектантите могат бързо да създадат различни видове техническа документация - от прости илюстрации и ръководства за крайния потребители до интерактивни технически документи за производството и сервизното обслужване.

Solid Edge управление на данни
Solid Edge управление на данни

При работата с данни Solid Edge предлага мащабируеми решения за управление на CAD данни. Тази функция отговаря на нуждите на всички производители - от стартиращи и много малки фирми до големи производствени компании с по-строго разпределение на операциите.

Системата предлага решения, които варират от интегрирани възможности за управление на данни (включени в Solid Edge) до възможности за цялостно управление на CAD данни и управление на продуктовия цикъл (PLM) на Teamcenter®.

Документация
Индустрии