Лидер Mаг ЕООД излиза на нови пазари с помощта на висок клас CAD/CAM система

Ползата от внедрената CAD/CAM система, с помощта на Солтех, се измерва с внедряването в производство на по-сложни изделия, повишено качество, по-бърза и безаварийна работа, уплътняване на натоварването на сложните и скъпи CNC машини, избягване на брак и удължаване на живота на инструментите. 

— Лидер Mаг ООД

Лидер Mаг ЕООД излиза на нови пазари с помощта на висок клас CAD/CAM система

Фирмата внедри една от най- мощните CAD/CAM/CAE системи - SIEMENS NX, доставена и интегрирана от Солтех ЕООД

Проектно задание

 • Усвояване в производството на по-сложни матрици за стъклени изделия
 • Съкращаване на срока за доставка
 • Увеличаване на производителността
 • Развитие на собствен конструкторски отдел

Решение

 • Внедряване на единна софтуерна платформа за CAD/CAM/CAE
 • CAD софтуер за работа със сложни повърхнини
 • Постпроцесори за машинен парк от съвременни 3- и 5-осни фрези, както и за стругове
 • Виртуализация на машините за целите на NC симулация
 • Изграждане на библиотека с режимите на рязане на труднообработваеми материали

Резултати

 • Усвояване на по-сложен клас изделия
 • Съкращаване на времето за доставка с 30 %
 • Безаварийност при експлоатацията на машинния парк
 • Икономия на режещи инструменти

Конкурентният пазар изисква световно качество

От 2D концепция към 3D модел

Фирма Лидер Маг ЕООД е основана през 2006 г. с основен предмет на дейност - производство и ремонт на детайли и инструменти за стъкларската промишленост. Предприятието е стратегически разположено в Търговище, където се намират 4 завода на гиганта в стъклопроизводството Тракия Глас ЕАД. В продуктовата гама на дружеството основно място заемат формите за раздуване на домакинско и амбалажно стъкло. Особеност на това производство е съчетанието на сложни повърхнини и трудни за рязане материали (чугун, неръждаеми стомани). На фона на масовия внос от Азия, европейските производители на стъклени изделия се специализират във все по-сложни дизайнерски решения, матриците за които се очаква да доставят именно фирми като Лидер Маг. За да отговори адекватно на пазарните реалности, ръководството на дружеството изготвя инвестиционен план за преоборудване на цеховете с високопроизводителни многоосни машини, подпомогнат впоследствие от програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, след успешно защитен проект. За пълноценната работа на новата машинно-технологична база решаващо значение има интегрираната CAD/CAM/CAE система Siemens NX, доставена и интегрирана от Солтех ЕООД. Стремежът за съкращаване на пътя до пазара води до това, че запитванията често постъпват под формата 2D графични концепции от дизайнерските студия, на които производителят трябва да отговори. С помощта на NX CAD чертежите се превръщат в модели, a oт моделите се изчисляват автоматично обеми, околни повърхнини и времена за обработка. Избраният модул NX Mach 3 Product Design борави с най-сложни повърхнини. Така Лидер Маг е крачка пред конкуренцията в бранша.

Управлението на парка от 3- и 5-осни CNC машини е немислимо без CAM-система

Единната CAD/CAM/CAE система Siemens NX улеснява в максимална степен използването на информацията от 3D модела за целите на CAM програмирането. В допълнение, Солтех изгради и интегрира в NX виртуални модели на всички многоосни машини от машинния парк. Клиентът използва рутинно кинематичната симулация, преди да пусне нов детайл на машината, с което рискът от удар е сведен до нула. С респект към капризната обработка на чугуните и неръждаемите стомани, инженерите на Лидер Маг изградиха ‘библиотека‘ с подходящи режими на рязане според материала, операцията и наличния инструмент.

Поглед в бъдещето

Ползата от внедрената CAD/CAM система се измерва с внедряването в производство на по-сложни изделия, повишено качество, по-бърза и безаварийна работа, уплътняване на натоварването на сложните и скъпи CNC машини, избягване на брак и удължаване на живота на инструментите. Платформата Siemens NX позволява обогатяване на библиотеките, програмиране на автоматизации и разширяване с множество други специализирани модули, което е една от основните причини за нейния стратегически избор.

Уилям Хюз България ООД използва коботи на трисменен режим в производството на пружини