Уилям Хюз България ООД използва коботи на трисменен режим в производството на пружини

Солтех спомага за това, доставката и техническата поддръжка на коботите да става на място и в най-кратък срок, също както и за обучението на персонала за работа с тях. 

— Уилям Хюз България ООД

Уилям Хюз България ООД използва коботи на трисменен режим в производството на пружини

Българското предприятие е водещо в роботизацията на групата, Солтех осигурява доставка и поддръжка на коботите.

Проектно задание

 •  Уплътняване на натоварването на телоогъващите машини
 • Съкращаване на срока за доставка
 • Точно подреждане на готовите изделия
 • Премахване на риска от трудови злополуки

Решение

 • Внедряване на 5 бр. колаборативни роботи UR5 и 2 бр. UR3
 • Обучение на персонала за работа с коботите
 • Поддръжка 24/7


Резултати

 • Натоварване на машинния парк в режим 24/7
 • Съкращаване на сроковете за изпълнение с 20 %
 • Стандартизирано подреждане на готовата продукция


Евтиният труд днес няма да е евтин и утре.

Уилям Хюз Българя ООД принадлежи към групата на глобалния производител на пружини и огънати телени изделия William Hughes UK Ltd. с централа във Великобритания. Българското подразделение започва работа през 2004 г. и е разположено в Тракия икономическа зона до Пловдив. От тогава до днес, средногодишният ръст на производството е около 10%. Особена гордост на предприятието е неговата способност да реагира гъвкаво на търсенето и да произвежда малки серии в кратки срокове за престижни международни клиенти от автомобилната, мебелната и др. индустрии, сред които личат имената на Johnson Controls, Proseat и Ferer.

Подобно на останалите предприятия в машиностроенето, съществува проблем с недостиг на квалифицирани кадри. Доскоро това е важало най-вече за инженерния и среден управленски персонал, но в последните 2-3 години в района на гр. Пловдив не достигат и работниците за ръчен труд. Фирмата успява да предвиди навреме това развитие и да изготви стратегия за автоматизация на рутинните физически дейности в производството. Според управителя на дружеството Бен Кокс, само за няколко години българската фабрика става водещ пример по роботизация за цялата група. Тук за първи път се тестват иновативни практики, които по-късно се прилагат и в останалите заводи по света. Общо 7 колаборативни робота обслужват телоогъващите машини в режим 24/7, като по този начин уплътняват натоварването на скъпия машинен парк до теоретичния максимум. Коботите решават и още един проблем: поради еластичността на използваните стомани, често се е стигало до прищипване едно към друго на готовите изделия по време на подреждане и транспорт, което е затормозявало следващите операции и е представлявало риск за качеството. Днес коботите нареждат детайлите по програмиран шаблон и с достатъчна точност, с което проблемът е отпаднал изцяло. Българският дистрибутор на Universal Robots – Солтех спомага за това, доставката и техническата поддръжка на коботите да става на място и в най-кратък срок, също както и за обучението на персонала за работа с тях.

Поглед към бъдещето

Окуражен от настоящите успехи, екипът на Уилям Хюз България ООД мисли за следващите етапи на автоматизация, а това поставя нови задачи за екипа ни. Предизвикателството пред Солтех е да осигурява на българските производствени предприятия същия достъп до модерни технологии, на какъвто се радват конкурентите им по света.
Нашите успешни проекти реализираме чрез внедряване на иновативни технологични решения в производството на нашите партньори. Интегрираните решения, които предлагаме и осъществяваме, включват един или повече компоненти от продуктите в портфолиото на СОЛТЕХ:

 • Решения за инструментална екипировка, индустриално оборудване и обзавеждане от Hoffmann Group с марките GARANT и HOLEX
 • Софтуерни решения за индустрията от SIEMENS PLM: Solid Edge, Teamcenter, NX, Tecnomatix
 • Решения за автоматизация от Universal Robots, с роботизираните ръце UR3, UR5, UR10, UR e-Series
 • Логистични роботизирани решения от Mobile Industrial Robots: MiR 100, MiR 200, MiR 500 и MiR 1000
Лидер Mаг ЕООД излиза на нови пазари с помощта на висок клас CAD/CAM система Лим Текникс ООД - 3D симулация и доставка от една ръка ускоряват с 4 месеца старта на нова фабрика