Schneider Electric България внедрява коботи UR5 на Universal Robots и съкращава времето за производство

„Тъй като нашият завод е признат за демонстарционна „умна“ фабрика в 14 страни в Югоизточна Европа, следвайки нашата програма Smart Factory, решихме да интегрираме иновативни и надеждни решения.“

— Антоний Петров, инженер автоматизации в Schneider Electric

Schneider Electric България внедрява коботи UR5 на Universal Robots и съкращава времето за производство

Schneider Electric България е признат за демонстарционна „умна“ фабрика в 14 страни в Югоизточна Европа, а Солтех предоставя технологично решение с коботи UR5.

 

         1. Накратко

Schneider Electric е европейска многонационална компания, предоставяща цифрови решения за енергия и автоматизация, за ефективност и устойчиво развитие. Компанията предлага решения за домове, сгради, центрове за данни, инфраструктура и промишленост, като комбинира водещи в света енергийни технологии, автоматизация в реално време, софтуер и услуги. Заводът на Schneider Electric България се фокусира основно върху производството на миниатюрни прекъсвачи за промишлени и домашни приложения.

Ключови фактори за оценка

 • Минимизиране на еднообразните задачи
 • Съкращаване на времето за производство
 • Възстановяване на разходите до около 2 години
 • Бързо внедряване на решението
 • Гъвкавост на решението

Компанията внедрява UR5 коботи, за да автоматизира процеса на взимане и поставяне на прекъсвачи в кутии. Така се съкращава времето за производство, служителите се преразпределят в различни производствени зони и им се предоставя помощ с най-повтарящите се задачи. Възвръщаемостта на инвестицията на UR5 се изчислява на около 24 месеца.


         2. Предизвикателството

Schneider Electric притежава един завод в България, локализиран в град Пловдив. В него работят над 500 души - оператори и служители, ангажирани с административни и поддържащи функции. Предизвикателство за по-нататъшното развитие на предприятието е необходимостта от по-ефективно производство и автоматизация на ежедневните монотонни задачи.

Решени проблеми

 • Манипулация с материалите
 • Известяване  на оператора когато е необходима смяна
 • Спиране при пълни конвейри
 • Изпълнение на ръчно зададени команди за спиране на работа и заемане на изходна позиция
 • Разтоварване на празни тави

„Коботите се използват за извършването на неергономични, повтарящи се, скучни ежедневни задачи. Това позволява на операторите да бъдат по-фокусирани върху качеството на продуктите и производителността на машините. “, споделя Антоний Петров, инженер автоматизации в Schneider Electric.

Освен необходимостта от автоматизация на напрегнати и монотонни процеси, Schneider Electric е иновативна компания, която постоянно търси модерни и надеждни решения. „Тъй като нашият завод е признат за демонстарционна „умна“ фабрика в 14 страни в Югоизточна Европа, следвайки нашата програма Smart Factory, решихме да интегрираме иновативни и надеждни решения.“


         3. Решението

Предоставените UR5 коботи вече са програмирани да взимат електрически прекъсвачи от производствената линия и да ги поставят в кутия. След като кутията се напълни, UR5 взима и поставя нова празна такава. Процесът продължава докато количката се напълни с 10 кутии. Когато партидата е завършена, роботът предупреждава оператора за необходимостта от смяна.

Решени предизвикателства в автоматизацията

 • Освобождаване на операторите от монотони и повтаряеми задачи
 • Автоматизиране на процеса по вземане и поставяне на прекъсвачи и кутии
 • Осигуряване на безопасен и лесен достъп за работа за операторите

„Колаборативните роботи на Universal Robots са свързани към системата за автоматизация на производствената линия и следват процеси като аварийни ситуации, запълнена транспортна лента, процеси за смяна, както и ръчни команди от оператора за спиране на работата и активиране на безопасен режим.“

Коботът работи напълно автономно, а операторът е необходим само за да извърши смяната на количките.

Процесът на зареждане, който се изпълнява изцяло от UR5, също е много прост и добре автоматизиран. „За отправна точка се използва предварително напълнена количка с до 10 тави в партида. Коботът разпознава най-горната тава и започва да извършва систематизиране на миниатюрните прекъсвачи в нея. Двойният накрайник ROBOTIQ е проектиран да захваща до 16 миниатюрни прекъсвача наведнъж и да поставя запълнения конвейер на производствената линия. Когато всички части са взети от тавата, коботът автоматично я премества в количката с празни тави. Като последна стъпка, когато въвеждането приключи, се изисква оператор да сложи нов конвейер и да постави колички за разтоварване на празни тави." По този начин намесата на служител е необходима само когато процесът на въвеждане е завършен. Така операторът може да се съсредоточи върху по-креативни задачи.

Описаният процес е проектиран за UR кобот от самото си начало. Освен това, операторите намират UR5 за много полезно допълнение и наистина обичат да работят с него.

Благодарение на разнообразните им приложения, фабриката на Scneider Electric в България вече е внедрила 2 кобота в своето производство. „Коботите на Universal Robots бяха идентифицирани като подходящо решение заради конкурентната си цена, лесната инсталация, програмиране, използване и промяна на задачите, както и надеждната им поддръжка.“, споделя г-н Петров. „Прилагането на роботизацията в производствените процеси трябва да бъде с визия за заменяне на неергономичните, повтарящи се и скучни операции. Това ще даде на компаниите повече време да обучат квалифициран оператор, да направят процесите си по-стабилни и да подобрят производителността си.“

 Солтех достави UR5 коботите на Schneider Electric, като гарантира обслужването и поддръжката. „Universal Robots е иновативна технология с много проста и лесна за използване система. Клиентите избират коботите, тъй като те са отлично решение за оптимизиране на производствения процес. Мисията на Soltec е да подкрепя клиентите и тяхната индустрия и да им помага да бъдат по-конкурентноспособни и ефективни.", сподели Жан Филипон, експерт проекти в Soltec.

Самел-90 АД: Производство на нови серийни детайли за автомобилната индустрия