Самел-90 АД: Производство на нови серийни детайли за автомобилната индустрия

Запазването на конкурентоспособност изисква максимална оптимизация на производствения процес, а това означава висока производителност, максимална автоматизация, нисък разход за материали и консумативи, минимизация на загубите от брак и обезпечаване на постоянно качество. Солтех ЕООД осигурява на българските производители същия достъп до инструменти и технологии, какъвто имат техните конкуренти в Западна Европа.

— Самел-90 АД

Самел-90 АД: Производство на нови серийни детайли за автомобилната индустрия


Проектно задание

 • • Серийно производство на прецизни алуминиеви ротационни детайли:

       - съкращаване на времето за изработка
       - понижаванена производствените разходи
       - повишаване на точността на обработка
       - измерване на качеството

 Решение

 • • Внедряване на машина за термосглобка на инструмент (шринкфит)
 • • Доставка на специализирани режещи инструменти
 • • Усъвършенстване на Siemens NX-постпроцесор за NC-управление на двушпинделен двуреволверен струг
 • • Доставка на измервателни инструменти


 Резултати

 • • Преминаване от прототипно към серийно производство
 • • Съкращаване времето на работните цикли на фрезоване /струговане с 22 %
 • • Снижен разход на консумативи за рязане
 • • Овладяване на допуски и грапавости – намаляване на брака
 • • Качествен контрол с висока точност


Самел-90 АД е предприятие с над 50-годишна традиция в машиностроенето. До 1989 г. заводът е важна част от отбранителната индустрия на България. След промените предприятието е приватизирано, значителна част от цеховете претърпяват конверсия и започват гражданско производство. Изделията за външни клиенти заемат все по-голяма част отработата на механичния участък, а основните контрагенти са компании от чужбина. През 2014 г. фирмата получава запитване за едросерийно производство на алуминиев детайл за клиент от автомобилната индустрия. Освен очакваната висока производителност, особеност на детайла са отворите с голяма дълбочина и високи изисквания за точност. За целите на ценообразуването Самел-90 се обръща към различни доставчици на металорежещи инструменти и оборудване за машини. След запознаване с прототипа,  Солтех предлага да достави следния набор инструменти за реализацията на проекта:

-       машина за термосглобка на инструмента Shrink fitting unit GARANT SG1

-       монолитни твърдосплавни фрези за алуминий с DLC и ZOX покритие

-       комплект измервателни инструменти GARANT

Машините за термосглобка на инструмента (шринк фит) предлагат захващане на дълги инструменти по максималната теоретично възможна повърхнина. Това намалява вибрациите и радиалното биене, критично място при работата с дълъг инструмент. Режещите инструменти със специални покрития гарантират безпроблемното стружкоотделяне на мекия алуминиев материал. Пробната серия от изделието е изпратена на възложителя и одобрена без забележки, което осигурява на Самел-90 и цялата поръчка. 

Възложителят не вярваше, че този детайл може да бъде произведен в България

Година по-късно същият клиент предлага на Самел-90 съвместна работа за по-сложен ротационен детайл. Съвместно със Солтех, Самел-90 разглежда два варианта за производство – класическа стругова обработка и обработка на двушпинделен струг. Солтех осигурява следните услуги:

- персонализиран NX-постпроцесор за двушпинделен струг DMG MORI TWIN42

- изграждане на виртуална машина

Въпреки по-високите амортизационни отчисления на по-сложната машина, симулацията на циклите показва значително времево предимство на използването на двушпинделен струг с две револверни глави спрямо класическия вариант с използването на CNC-струг с обръщане на детайла и два цикъла на обработка, с което фирмата се спира окончателно на първия вариант.

При серийното производство всяка стотинка е важна

Серийното производство осигурява предвидимост на работата, равномерно натоварване на производствените мощности и перспектива за работните места. По правило обаче възложители са международни компании с големи обеми на работа, високи критерии за качество и широк избор между подизпълнители от цял свят. Запазването на конкурентоспособност в такава среда изисква максимална оптимизация на производствения процес, а това означава висока производителност, максимална автоматизация, нисък разход за материали и консумативи, минимизация на загубите от брак и обезпечаване на постоянно качество. Солтех ЕООД осигурява на българските производители същия достъп до инструменти и технологии, какъвто имат техните конкуренти в Западна Европа. Това дава шанс на местната индустрия да бъде част от глобалния пазар.


 

Лим Текникс ООД - 3D симулация и доставка от една ръка ускоряват с 4 месеца старта на нова фабрика Schneider Electric България внедрява коботи UR5 на Universal Robots и съкращава времето за производство