Siemens PLM: Феноменът Индустрия 4.0 при проектирането на производствени предприятия
14 фев, 2017

Siemens PLM: Феноменът Индустрия 4.0 при проектирането на производствени предприятия

Присъствието на тренда Индустрия 4.0  в индустриалния бизнес вече е факт. Проектантите на производствени предприятия се изправят пред въпроса, по какъв начин дигитализацията в производствения процес ще повлияе на тяхната услуга.

Компаниите, които предпазливо съхраняват своите традиционни силни страни и същевременно прилагат новите технологии с добавена стойност, ще имат най-голям шанс да запазят позициите си на пионери и в бъдещата дигитална епоха.

В основата на Индустрия 4.0 стои идеята за интелигентно планиране, производство и поддръжка. Бернхард Сафтиг, който отговаря за бизнеса на Siemens PLM с доставчици от индустрията, е убеден, че различните възможности и решения за дигитализация трябва да бъдат включени към цялостната визия на едно производство още на етап проектиране, за да може компанията-производител да се радва на по-голяма гъвкавост и ефективност по-късно.

„Когато направим така, че всички машини и подсистеми последователно да генерират данни, да бъдат свързани и да бъдат прикрепени към информационна система, само тогава ще сме създали основа за т.нар. цифрови близнаци. За да приложим всичко това, обаче, имаме нужда от стандарти, съответните системи и софтуер“, твърди г-н Сафтиг.

Дигитализация – всичко започва с планиране
Проектантите на промишлени предприятия имат възможност да разчитат на мрежово дигитално планиране и симулации, последвани от виртуалното стартиране на цели фабрики и съоръжения. Това позволява на операторите да пуснат фабриките си в експлоатация по-бързо, а крайните потребители да предложат продуктите си на пазара значително по-рано. Важен плюс е и факта, че при добро планиране производствата могат да постигнат по-устойчива продукция с максимална печалба. В най-добрия случай, проектантите на една умна Фабрика 4.0® ще изпратят данните си от етапа на планиране и пускане в експлоатация на крайния потребител или оператор във фабриката, който след това може да използва тези данни в производствената фаза за оптимизиране на процеса. По-късно, ако бъдат направени някакви промени във фабриката, дигиталният двойник ще може да се настрои веднага спрямо тези промени.

Идеална синергия
Както за аналоговата, така и за дигиталната Фабрика 4.0®, е жизненоважно всички компоненти на системата да бъдат лесни за интегриране и да се съчетават идеално помежду си. Стандартизирането е друга силна страна, която дизайнерите на производствени процеси могат да постигнат при работа с продуктите на Siemens PLM. Стандартите за автоматизация не само позволяват да има увеличена синергия между всички компоненти на системата, но те значително намаляват инженерната работа.

Използване на важни данни по време на експлоатация на фабриката
Дигиталните мрежи улесняват процеса по осигуряване на достоверни данни относно потреблението на електрическа енергия, както на фабрика като цяло, така и на отделен потребител. На базата на придобитите данни, операторът във фабриката би могъл да прецени, че не е необходимо всички вентилатори да работят на пълна мощност през цялото време. Най-лесното решение в случая би бил конвертор. Благодарение на дигиталната свързаност, операторите могат да преценят по-добре кога, по време на производствената фаза, е най-удачно да се проведе профилактика на машините.

Запазване на традиционните силни страни

Въпреки дигитализирането, производителите на оригинално оборудване трябва да останат верни на традиционните си силни страни.

„Високото качество на продуктите и системите е една от основните сили на дизайнерите на производствени процеси“, твърди Бернхард Сафтиг.

Тези доставчици, които обикновено са средноголеми бизнеси, имат задълбочени познания и експертиза по отношение на сектора. Техните висококачествени фабрики и подсистеми често доказват стойността си благодарение на интегрираната или свързана технология на Siemens PLM. Това позволява на OEM-ите да дадат на своите потребители гаранция за висока продуктивност и достъпност.

Благодарение на качествената гама от услуги на Siemens PLM, сред които включително автоматизация и решения за задвижване, софтуерни и IT решения и холистичен подход, ОЕМ-ите винаги ще успяват да предоставят на своите клиенти най-добрите решения за техните нужди. Когато към всичко това прибавим и запасите от резервни части по целия свят и поддръжка през целия жизнен цикъл на фабриката, подкрепата на Siemens бие всяка конкуренция в бранша.

И все пак – упътване за идеалното дигитализиране не съществува. При подобно начинание е необходимо сред операторите на Фабрика 4.0® и сред доставчиците на оборудване да има хора, готови да взимат смели и рисковани решения в името на индустриалната революция и развитието в посока Индустрия 4.0.

Още новини
Universal Robots: Индустрия 5.0 - завръщането на човешкия елемент Siemens PLM: Дигиталните фабрики днес и сега