Комплект ROBOTIQ за външна финиш обработка

Съвършенство във финиш обработката, постигнато с контрол върху подаването и прецизно изчисляване на натискаКомплектът включва:

 ● Адаптивен грипер Hand-E

● Софтуерен продукт Finishing Copilot с компенсация на контакта и външна точка за центриране на инструмента (External TCP).


Дефинирането на външна точка за центриране на инструмента позволява:

  • Роботът да разпознава, че машината за финиш обработка е външен компонент;
  • Финиш обработката се осъществява, като роботът отвежда детайла до външна точка за центриране на инструмента, като подаването е с постоянна скорост и сила.

Комплектът осигурява алгоритъм за компенсация на износването на инструмента:

  • Възелът за компенсиране на контакта използва точка от външния инструмент като база за измерване на износването.
  • Проверява и потвърждава непрекъснато точната позиция на инструмента.
  • В случай на минимална промяна, програмата за управление на робота автоматично адаптира всички параметри на обработката.

Използването на този пакет носи:

  • Икономия на часове за програмиране
  • Автоматично компенсиране на износването на инструмента
  • Програмиране чрез интуитивен интерфейс
  • Постигане на производствената задача без необходим предишен опит
  • Автоматизация на една от най-трудните и зацапващи производствени дейности


Индустрии