Металообработваща промишленост

Изкуството на металообработващата професия е в комбинацията от сложност на продукта, точност на обработката, бързина и икономическа рентабилност. Солтех предлага не само инструментите на най-големия доставчик в индустрията Hoffmann Group, а завършени приложни решения за обработка и окачествяване. Като представители на водещия производител на индустриален софтуер – Siemens PLM, ние внедряваме от CAD/CAM софтуерни системи до завършени PLM решения за управление на производствена и продуктова информация. Машините за сложни обработващи операции са скъпи и изискват плътно натоварване, затова предлагаме решения за автоматично зареждане „машина-робот“ и логистика на материалните потоци в цеха с помощта на „бригада“ мобилни роботи.

Металообработваща промишленост
Продукти