Лим Текникс ООД - 3D симулация и доставка от една ръка ускоряват с 4 месеца старта на нова фабрика

Равносметката от съвместната работа е достигане на 100% от проектния капацитет на фабриката четири месеца по-рано спрямо първоначалния график.

— Лим Текникс ООД

Лим Текникс ООД - 3D симулация и доставка от една ръка ускоряват с 4 месеца старта на нова фабрика

Първите месеци са критично важни за всяко ново производство

Проектно задание

 • • Оборудване от една ръка на нова производствена мощност
 • • Внедряване на CAD/CAM система за NC-производство на шприцформи


 Решение

 • • Окомплектоване на металорежещите машини GARANT на основата на „най-добри практики“
 • • Подбор и доставка на ръчни и измервателни инструменти и уреди GARANT
 • • Доставка на режещи инструменти GARANT с възможност за многократно презаточване
 • • 3D симулация на сградата и вариантите вътрешно обзавеждане, избор на оптимален вариант
 • • Доставка и монтаж на шкафове, работни маси и складово обзавеждане GARANT
 • • Внедряване на индивидуално конфигурирана CAD/CAM система Siemens NX, програмиране на постпроцесори и виртуални машини за технологичния парк
 • • Обучение на конструкторския персонал върху виртуални машини

 

Резултати

 • • Съкращаване на пусковия срок за ново производство с 4 месеца
 • • Оптимизация на пространственото разпределение на машини и обзавеждане
 • • Пълно натоварване на машинния парк от първия ден на фабриката


Рискът е част от бизнеса, но колкото повече предвидимост – толкова по-добре

Лим Текникс ООД е швейцарска инвестиция „на зелено“ в разработването и производството на пластмасови, силиконови и многокомпонентни изделия, реализирана на територията на Индустриална зона Божурище до София. Оборудването на обекта започва през м. май 2017 г. и завършва за 5 месеца. В сърцевината на машинния парк са 3- и 5-осните фрези, и машините за обемна ерозия, с помощта на които се изработват шприцформите за детайлите. Мениджърският екип има зад гърба си сериозен опит в прилагането на съвременните технологии – традиция, която желае да продължи в българското си предприятие. За оборудването на цеховете и окомплектоването на машините инвеститорът се спира на каталога на Hoffmann Group, а за CAD/CAM системата – на Siemens NX, и двете представлявани в България от Солтех.  

 Доколкото Солтех е доставчик на голям брой предприятия от инструменталното производство, първата стъпка на инженерите-консултанти е да се запознаят с конкретиката на работата, моделите на металорежещите машини и  плановете на сградата. Тази информация е напълно достатъчна за подбора на подходящите конфигурации:

-     за металорежещите машини: инструменти-държачи, фиксиращи приспособления, режещи инструменти, консумативи GARANT

-     за работните места: шкафове, маси и стелажи и ръчни инструменти GARANT

-     за измервателната стая: метрологично оборудване GARANT

-     за складовото стопанство: умен шкаф GARANT Tool24 с контролиран достъп и проследяемост на количествата

 В допълнение:

 -     за CAD-конструкторския oтдел: специализиран CAD модул за дизайн на шприцформи NX Mold Design и за дизайн на обемни електроди - NX Еlectrode Design, както и 

-     за CAM-конструкторския oтдел: NX - модули за 2.5 до 5-осно фрезоване, NC-симулация с реални G-кодове и работа с фичъри (FBM).

Всяко ново производство минава през един критичен етап, когато цялата инвестиция е вложена, но пусковата и тестовата фаза не позволяват достигане на проектния капацитет седмици и месеци наред. Наяве излизат пропуските в архитектурното разпределение (несъобразени габарити на предметите, места на осветителните тела и електрическите контакти, куплунгите за сгъстен въздух).  Непълният инвентар води до спешни поръчки в последния момент, чието изпълнение не става веднага и затруднява ритъма на работа. Особено големи рискови има при внедряването на софтуерната конфигурация, чиято инсталация започва едва след монтажа на хардуерната част. 

 За да съкратят максимално пусковия етап, Солтех изготвя 3D модел на сградата и нанася виртуалните модели на машините и обзавеждането. Процесът е улеснен от това, че повечето доставчици на металорежещи машини предоставят виртуалните им модели, също както прави и Hoffmann Group със своето обзавеждане GARANT. Така машини, работни маси и столове, шкафове и стелажи, електрокари и транспалетни колички оживяват в тримерното пространство. Установяват се глухите и притеснените пространства, неергономичните работни места. След като екипите на Солтех и Лим Текникс стигат до оптималния вариант, местата на целия инвентар са разчертани с точност до сантиметър. Машините пристигат едновременно с окомплектоването на GARANT, също както и оборудването на работните места, благодарение на което служителите заемат работните си места веднага.

Още докато тече строителството, първите CAD/CAM-конструктори на Лим Текникс се обучават на програмата NX върху програмирани от Солтех виртуални 3D модели на металорежещите машини, които предстои да се инсталират. Когато пристигат физическите машини, основната работа е свършена и предстоят единствено тестовете на консумативите за рязане, също oт марката GARANT. 

Според собствениците на дружеството, равносметката от съвместната работа е достигане на 100% от проектния капацитет на фабриката 4 месеца по-рано спрямо първоначалния график.

Бъдещи проекти

Инженерите на Солтех работят по интегрирането на умния шкаф GARANT Tool24 със системата за електронни поръчки eShop на Hoffmann Group, с което рискът от изчерпванена консумативите за рязане ще бъде елиминиран, а счетоводната работа – опростена до минимум.

 


Уилям Хюз България ООД използва коботи на трисменен режим в производството на пружини Самел-90 АД: Производство на нови серийни детайли за автомобилната индустрия