Дигитален близнак и с какво той може да бъде полезен на твоята фирма
01 юни, 2022

Дигитален близнак и с какво той може да бъде полезен на твоята фирма

Вероятно сте чували или чели за термина "цифров близнак" в блогове или статии. Напоследък този термин се разпространява в технологичния и индустриалния сектор, като различни компании изтъкват предимствата на своите предложения за "цифров близнак". Всяка от тези версии на цифровия близнак обикновено се основава на една основна концепция: цифровият близнак като виртуално представяне на физически обект или продукт. Това виртуално представяне може да включва дизайн, симулация или други модели, които се развиват и променят с течение на времето, докато продуктът, който представляват, се развива. С други думи, цифровият близнак слива виртуалния и реалния свят, размивайки границите между инженерните и процесните области.

И все пак, извън тази основна концепция, какво представлява цифровият близнак и какво може да прави, се различава в зависимост от това кого питате. Дали е поток от данни или процес? Дали е само много точно представяне на продукта в текущото му състояние, или трябва да предсказва и производителността на продукта или други атрибути? Дали се ограничава до продукта, или трябва да се разпростира и върху целия жизнен цикъл или верига на стойността? Може ли един продукт да има няколко цифрови близнака или трябва да бъде представен от един-единствен близнак?

Мнението на Солтех е, че има само един цифров близнак на продукта, който включва и поддържа многобройните фази на жизнения цикъл и съответните модели на реалното представяне на продукта. Този цялостен цифров близнак има следните характеристики:

  • Предлага прецизно виртуално представяне на продукта или потока на процеса, което съответства на точната физическа форма, функции и поведение на продукта и неговите конфигурации.
  • Участва в целия жизнен цикъл на продукта и процеса, за да симулира, прогнозира и оптимизира продукта и производствената система, използвани за създаването на продукта.
  • Свързва оперативните данни от реалния свят обратно в проектирането и производството на продукта през целия му жизнен цикъл, за да подобрява непрекъснато качеството, ефективността и да реагира бързо на изискванията на клиентите или на пазарните условия.

Комплексният цифров близнак на сложните и все по-интелигентни продукти днес ще обхваща всички модели и данни от различни области - от механични CAD и CAE до софтуерен код, спецификации на материалите, спецификации на процесите и др. И, както бе споменато по-горе, този цифров близнак продължава да се развива и подобрява заедно с продукта, тъй като функциите се усъвършенстват, симулациите се завършват, резултатите от тестовете се събират и се прилагат промени в дизайна. Цялостният цифров близнак се разпростира и отвъд проектирането на продукта в производството и продукта в полеви условия. С възможностите за връзка с "интернет на нещата" и облачния анализ на данни, комплексният цифров близнак може да функционира като част от затворен механизъм за обратна връзка между дизайна на продукта, производствената система и продукта на място. Така се създава интегрирана система за валидиране, сравняване и оптимизиране на поведението между физическите активи и цялостния цифров близнак.

Тъй като този интегриран цикъл за обратна връзка извлича терабайти данни от свързаните жизнени цикли на продукта и производството, всеобхватният цифров близнак помага за организирането и извличането на стойност от тези данни. Това не само носи ползи в краткосрочен план, но тези данни предлагат и постоянни предимства, тъй като повторното им използване може да помогне за ускоряване на оценките на дизайна и анализите на компромисите, което води до по-бързи решения. Освен това цялостният цифров близнак позволява на компанията ви да проектира, създава и оптимизира продукти от следващо поколение по-бързо и по-евтино от всякога, с по-малко прототипи, по-малко тестове и по-малко отпадъци по време на производството. Резултатът е ясно изразено конкурентно предимство при посрещането на нарастващите изисквания на клиентите за по-голяма производителност, по-интелигентни функции, по-високо качество и отговор на нуждите и очакванията на потребителите.

Още новини
Представяме Ви най-новият MiR1350. По-мощен, по-безопасен и по-добър. Представяме Ви новия кобот от Universal Robots - UR20