Universal Robots: Как да започнем автоматизация с коботи
05 дек, 2017

Universal Robots: Как да започнем автоматизация с коботи

Разсъждавали ли сте по въпроса „производствена автоматизация с роботи“? А знаете ли кои са първите стъпки, които да предприемете в тази насока? Предлагаме Ви няколко съвета как да поставите началото и откъде да започнете.

  1. Помислете точно кои процеси искате да автоматизирате

 Анализирайте производствените си мощности и идентифицирайте онези процеси, които желаете да автоматизирате. Започнете с този, който е най-прост и икономически най-ефективен, защото той изисква най-малко промени в производствената линия. Огледайте се също за процеси, които се извършват ръчно, но са повтарящи се. Обикновено те не изискват умения като: способност за бързо взимане на решение, критично мислене, човешка сръчност. Роботи често се внедряват и когато в процеса на производство има операции тип „вземи-постави“.

Като изберете най-простия, но и най-рентабилен процес за автоматизация, ще забележите два важни фактора: висок процент на успеваемост и ниски разходи за инвестиции. Освен това за работниците Ви ще е по-лесно да оперират на машина, вместо с физически труд.

  1. Решете дали и кои механични компоненти от процеса трябва да се променят

 Когато автоматизирате процес, това не означава непременно, че ще използвате робот с щипки. Често се налагат промени в механичните компоненти на роботите, така че да се използва пълният им потенциал в непрекъснат работен процес. Важно е да решите дали подобни модификации ще са нужни и във вашия случай. Ако е така, помислете какво точно трябва да се промени и дали това ще доведе до допълнителни финансови разходи. Ако сте готови да посрещнете тези разходи, със сигурност ще спечелите в дългосрочен план. 

  1. Определете свободните пространства във Вашата фабрика

 Отново помислете над процесите, които искате да автоматизирате, и се огледайте дали разполагате с достатъчно физически свободно място за поставяне на роботите. Имайте предвид и бъдещите Ви планове за развитие. Ако пространството е ограничено, ориентирайте се към роботи, които са по-малки, гъвкави и лесни за поставяне. Ще видите, че има роботи, които се вписват в малки пространства, компактни са и леки, но същевременно работят ефикасно и безопасно. Не е нужно да чакате, докато се преместите в по-голяма фабрика, за да автоматизирате. Започнете сега! Ако използвате роботи в производствената си линия, ще забележите, че: пестите пари, увеличавате продукцията си, разширявате бизнеса си и се позиционирате като лидер на пазара. 

  1. Автоматизирайте, но бъдете гъвкави

 Ако предприятието Ви създава голямо количество еднородна продукция, обмислете т.нар. „гъвкава автоматизация“. Дори в момента да произвеждате ограничен вид продукти, това може да се промени в бъдеще. Важно е да взимате под внимание възможностите за растеж на Вашия бизнес. Автоматизацията доказано носи дългосрочни ползи и ако я направите гъвкава, ще можете да я използвате за различни нужди. Ще получите много по-голяма възвращаемост от инвестицията си, ако решенията Ви са базирани не само върху краткосрочните, но и върху дългосрочните Ви бизнес цели.

При компании с висококачествено производство с малък обем гъвкавата автоматизация е от ключово значение. Тя позволя да задоволите променящите се нужди на клиентите Ви, както и бързо да реконфигурирате работното си пространство в зависимост от различните продукти и процеси, които протичат във фирмата.

  1. Нека служителите Ви работят в безопасна среда

 Безопасността на работниците е от изключително значение, когато интегрирате роботи в производствения процес. Повечето варианти за автоматизация изискват защитна ограда, така че роботът да работи в  заградена зона и далеч от работниците, защото по този начин пази тяхната безопасност. Имайте предвид, че тази преграда води до увеличаване на разходите, заема допълнително пространство и може да затрудни производствения процес. Обмислете вариантите за автоматизация, при които не са необходими защитни огради. Такива са т.нар. collaborative robots,  които са сертифицирани откъм мерки за безопасност и могат свободно да работят заедно със служителите. Роботите без сертификат за безопасност обаче също имат своите предимства. Най-важното от тях е, че при необходимост служителите могат да заместят робота и така да предотвратят изоставане от графика.

  1. Обмислете значението на автоматизацията

 Когато разглеждате вариантите си за автоматизация, имайте предвид бъдещите  Ви нужди. Потърсете опции, които ще са ефективни за бизнеса Ви не само сега, но и в бъдеще. Автоматизацията не е свързана с намаляване броя на служителите във фирмата ви, а с интегриране на нови технологии, които ще са Ви полезни и ще работят „рамо до рамо“ с персонала.

Автоматизацията ще Ви помогне да създавате и развивате устойчив бизнес, да бъдете по-конкурентноспособни на пазара, да намалите производствените си разходи и да произвеждате по-висококачествени продукти. Ще получите краткосрочни и дългосрочни ползи. Ще повишите възвръщаемостта от инвестицията си и ще добавите нова стойност към Вашия бизнес в близко и далечно бъдеще.

Още новини
Universal Robots: Индустриалните роботи срещу колаборативни роботи Hoffmann Group получи награда за глобален доставчик на Bosch