Настроени за дигитализация със Солтех ЕООД
22 юли, 2018

Настроени за дигитализация със Солтех ЕООД

Безплатни уебинари за прeдимствата при използване на софтуерните решения на Siemens PLM Software, изчерпателна информация за дигитализация на индустрията и решенията за успех в този процес с фокус върху селското стопанство, машиностроенето, логистичната и опаковъчната индустрия, хранително-вкусовата промишленост. Това са част от темите и възможностите, включени и предоставени в  сайт за дигитализация на индустрията, в рамките на нов международен проект. В него, освен Солтех, участват партньори от Обединеното кралство, Русия, Холандия и Унгария.

В сайта подробно са разгледани:

- дигитални решения за инженерна симулация  чрез софтуерната програма FEMAP, която създава модели за анализ на сложни инженерни продукти и системи по метода на крайните елементи и показва решенията;

- 3D системи за проектиране на стандартни и специализирани машини с използване на софтуера Solid Edge®, приложим в селското стопанство, строителството, мебелния и интериорен дизайн  и включващ проектиране на монтажни възли, автоматизирано изготвяне на скици, симулация и монтажни приложения;

- решения, свързани с механична обработка и симулации при използване на  NX - интегрирана CAD/CAM/CAE система за проектиране, 3D моделиране и документиране. Симулацията осигурява решение за якостни, топлинни, авиотехнически и оптимизационни анализи; управлението на симулационните данни и базираното на симулации конструиране, разположени на една и съща платформа. Тя предлага и цялостни производствени решения за изработване на инструменти, рязане и контрол на качеството; 

- преимущества при използване на Teamcenter® - PLM система за управление и ефективно използване на производствени данни, с обширна сфера на приложение в проектирането и производство на металообработващи машини, автомобилна индустрия и транспорт, енергийна, газова и нефтена промишленост, електронна индустрия, медицински изделия и инструменти, авиационна и отбранителна промишленост, корабостроене, търговия и потребителски стоки;

- приложения за изготвяне на ръководства и инструкции за работа, решения, подпомагащи промишления дизайн .

Предизвикателствата, които среща трансформацията към дигитализация,  са свързани с огромното количество данни, които трябва да се обработят и анализират. Обединяването на промишленото производство с модерната информационна и комуникационна техника повишава конкурентоспособността на фирмите като гарантира изпълнението  на високите изискванията на клиентите.  Дигитализацията  засяга всички сфери на икономиката, но може да се твърди, че производствените компании с правят все повече, за да автоматизират процесите си. 

Като официален представител  на Siemens PLM Software, нашата фирма е готова да предостави и внедри подходящи инструменти, необходими за прехода на Вашия бизнес към Индустрия 4.0. Запознайте се с актуална информация  по темата и с дигиталните решения, които  Солтех предлага оттук: 

https://digitalizationindustry.com/bg/

От сайта на проекта можете да заявите както участие в безплатен уебинар, така и да се абонирате за бюлетина ни:

https://digitalizationindustry.com/bg/upcoming-webinars/

https://digitalizationindustry.com/bg/contact/

 

Още новини
Солтех взе участие в иновационен форум на тема “Роботиката за България на утрешния ден” 10 причини да се доверите на Solid Edge