Siemens PLM: Eдин детайлен поглед върху способностите на Solid Edge ST10
12 юли, 2017

Siemens PLM: Eдин детайлен поглед върху способностите на Solid Edge ST10

На всеки няколко години се появява версия на дадена програма, към която всички сочат с пръст години след това и казват: “С нея започна всичко”. Оригиналната ST беше едно от тези издания и се превърна в отправната точка, която от Siemens PLM използваха за Синхронната технология (Synchronous Technology – ST). Точно такава беше и първата версия на ST 10, с която от компанията поставиха началото на Конвергентното моделиране (Convergent Modeling) в Solid Edge. 

В тази статия предлагаме ревю на програмата, с която изцяло ще се промени начина, по който създаваме нови продукти.

Конвергетно моделиране

Думата “синхронно” в "Синхронна технология" обяснява факта, че няколко неща се случват по едно и също време, а не едно след друго. По същия начин, Конвергентно моделиране означава, че определени технологии биват използвани заедно.

Тези технологии са:

  • Фасетно моделиране (Mesh Modeling) – позволява използването на фасетни модели като плътни модели.
  • Декомпозиция (Reverse Engineering) – представлява възможността от фасетен модел да се създаде плътен модел, базиран на BREP технологията (представяне на модел чрез граници/лимити)
  • Размножителен дизайн (Generative Design) – обръща процеса при използването на "Метода на Крайните елементи" (FEA process), за да създаде оптимизирани фасетни модели от определени начални критерии.

Някои хора може и да кажат: “Окей, но аз никога няма да мога да работя с такива модели.” Това е, защото работата с тях преди беше невъзможна, а сега вече е действителност. Имайки в предвид тази нова възможност, със сигурност ще се намерят множество приложения за използване на този вид данни. Ето някои примери за типа данни, с които ще може да се работи от сега нататък:

STL – триизмерно отпечатани данни; JT модели от 3DSmax, Mudbox, Zbrush, modo и още хиляди производни фасетни приложения. Също така, медицинските изследванията от компютърни томографи или изображенията от магнитен резонанс, както и модели от виртуалната реалност – всичко, което може да бъде запазено в съвместим формат. Като цяло, способността да се използват фасетни данни в дизайните е важна крачка към следващия етап от развитието на продуктовия дизайн.

Подобрения на частите
Командата Scale Body позволява всякакви положителни стойности, а не само ограничен брой, както някои CAD-програми. Има и скали за произход, които позволяват измерване на изменящи се, непостоянни стойности, както и автоматично измерване на няколко тела.

Отвори/Кухини
Когато по време на работа стандартите биват променяни, отворите вече намират най-близкия еквивалент в новия стандарт. Също така има и нова възможност за откриване и отчитане на грешки в базата данни на отвора.

Скициране
Команда за чертане позволява на използващите “тъч-скрийн” да чертаят върху екрана и да улавят скеч обекти, както Catchbook. Триизмерният PathXpres скеч позволява автоматично насочване от точка до точка.

Интерфейс
Едно от големите подобрения, които ще зарадват мнозина, е новата многоезикова настройка. Нейното предимство е лесната смяна на езиците без инсталиране и деинсталиране, а само чрез диалоговите прозорци “Region and Language” в контролния панел на Windows.

Помощ
С новия ST10 вече може да управлявате помощен HTML сървър, който да бъде използван от всички в екипа на проекта. Началната помощна страница също е подновена с нова документация и учебни ресурси. На тази страница могат да бъдат намерени ръководства, които са в помощ на служителите при нужда от информация. В набора от ръководства са включени и такива за Solid Edge, Teamcenter, Insight, Share Point, и Standard Parts.

Управление на Данни
В управлението на данни също присъстват някои вълнуващи подобрения, които са в следствие на хубавите неща, добавени към ST9. Например, Design Manager вече разпознава стандартни части. Разделът управление на данни вече има нова команда за проверка, която дава възможност за достъп до всички предишни и настоящи версии на един файл. ST10 вече определя автоматично имена на файловете, като има и нова команда за намиране на дубликати. Всичко насочва към заключението, че дори и простото управление на файлове дава предимство.

ST10 разполага и с две нови допълнения за управление на документи, свързани с чертане. Първо, това е функцията за отворен чертеж в раздела управление на данни, която отваря чертежите свързани с монтажа. Второ, голямо улеснение представлява новото автоматично копиране на чертежа по време на използването на командите “Save As” и “Replace with Copy”.

Преводач
Новият 3MF триизмерен печатен формат може да бъде използван за изнасянето на част, монтаж и други данни. Има и подобрения в експортирането в JT и STL формати.

Възможно е вече и импортирането на фасетни модели в Синхронната среда от JT, IFC, STL и STEP формати, както и експортирането на фасетни модели в JT, IFC, 3MF, STL формати.

Съвместна работа
Свободният чертожен инструмент на Solid Edge 2D вече работи и като диаскоп за всеки вид Solid Edge данни, без нужда от лиценз.

Триизмерно принтиране/печат
Няколко подобрения за триизмерно принтиране са добавени към ST10, сред които принтиране директно от компютъра (с Windows 10) или портал, предлагащ услуги за триизмерно принтиране от доставчик, и новият 3MF триизмерен формат.

Проектови подобрения:

  • В ST10 клетки за данни сега могат да бъдат попълвани и с текст.
  • Подобрения в таблиците на отворите
  • Подобрения в интерфейса на скалата за детайлен оглед
  • Нови, по-кратки описания на свойствата
  • Прецизно позициониране на таблицата
  • “Undo” команда, която вече работи и за чертежите
Още новини
Siemens PLM: NX - силата да моделираме бъдещето Hoffmann Group: Ефективност на съвсем друго ниво. Една история за успешно оптимизиране на производството