Siemens PLM: NX - силата да моделираме бъдещето
21 юни, 2017

Siemens PLM: NX - силата да моделираме бъдещето

В тази статия избираме да Ви запознаем малко по-основно с един от най-иновативните и интересни продукти на Siemens PLM – софтуерната платформа NX. Това е едно от най-добрите решения за продуктови разработки, което Ви предоставя усъвършенствани технологии, с които да проектирате цялата сложност на продукта си и Ви дава възможност да се конкурирате глобално на всеки един пазар.

Подкрепяйки Ви през всеки аспект на разработването на продукта - от проектирането и концепцията до създаването и производството, NX Ви дава интегриран набор от инструменти, който координира задачите, запазва целостта на данните и виждането Ви за дизайна и Ви позволява да рационализирате целия процес.

Много повече от просто инструмент за проектиране или производство (CAD/CAM/CAE), NX Ви предоставя възможност за ефективна колаборация между дизайнери, инженери и други участници от компанията Ви чрез интегрирано управление на данни, автоматизация на процеси, помощ във взимането на технически решения и още много полезни инструменти, с които да рафинирате до последния детайл целия процес на разработката на даден продукт.

Компаниите по цял свят днес осъзнават многобройните предимства на разработването на продукти чрез NX. С това решение на Siemens може да видите както мигновените резултати, така и ползите за бизнеса ви в дългосрочен план, защото NX ви позволява да:

  • трансформирате целия процес на разработка на продукта, така че да работите по-умно и по-лесно, вместо бавно и трудно, както и да откривате лесно местата, където може да направите ефективни подобрения, за да сте истински конкурентноспособни.
  • по-бързо да взимате решения на базата на актуална информация за всеки продукт и анализи на данните, с които по-сигурно да адресирате дизайнерски и производствени проблеми.
  • да получавате бърз прототипен модел на желания продукт като използвате симулации и виртуализация, за да може точно и лесно да оцените представянето на продукта и ресурсите за неговото производство. Също така винаги да сте в крак с най-новите тенденции и изисквания на индустрията и клиентите.
  • да колаборирате ефективно с партньори и доставчици чрез технологии за споделяне и защита на информацията за продукта през целия процес на производство и доставка.
  • да обогатявате разработката на продукта Ви чрез цялостен, интегриран набор от инструменти, който ви превежда през целия процес и постоянно предава актуални данни към разработчици, продуктови и производствени инженери. 

Предимствата на NX

Ненадминати  възможности:

  • никое друго софтуерно решение не предлага толкова цялостен набор от инструменти за разработка на продукти.
  • професионални решения за концептуален дизайн, 3D моделиране и документиране.
  • мултидисциплинарна симулация на двигателни, термични, поточни, много физични и оптимизационни процеси.
  • пълен набор от производствени решения от инструменталната екипировка, през производство и обработка, до контрол на качеството.

Пълно интегриране на цялостната разработка на продукта

NX обединява инструментите за всяка отделна дейност по разработката на продукта в единно решение. По този начин безпроблемно тече и информацията за резултатите от разработването и могат да се правят лесни промени във всеки един етап. NX използва софтуера TeamCenter на Siemens PLM – инструмент за колаборативно управление на процесите по разработка на продукта (cPDM), за да създаде единен поток от информация за производството, както и да координира всички фази на разработката и да стандартизира дадени процеси с цел ускоряване взимането на решения и отлични крайни резултати.

Висока производителност

NX използва инструменти за висока производителност и най-новите технологии за справяне със сложни процеси и задачи. Решенията ни за дизайн на продукта лесно се справят със сложни геометрии и сложни монтажни схеми.

Усъвършенстваните възможности за симулация в NX се справят с най-взискателните CAE предизвикателства, което значително намалява използването на физически прототипи. NX ви дава възможност да подобрите производството си, като се възползвате от най-съвременните технологии за разработка на вашия продукт.

Отворена среда

Отворената архитектура в NX ви позволява да защитите ИТ инвестиции си, като внедрите решения от други доставчици в процеса на цифрово разработване на продукти.

Доказани резултати

NX позволява на клиентите да увеличат броя на новите продукти, както и намалява времето за разработка с повече от 30%. NX също така съкращава повторенията за анализ на дизайна с повече от 70% и намалява времето за програмиране на машини с ЦПУ до 90%.

Вярваме, че сами се убедихте в изключителните предимства и силата на NX, с което може да изведете разработката на вашите продукти на ново, много по-успешно ниво.

Нека обобщим основните сфери на приложение на цялостното софтуерно решение за разработка на продукти NX:

NX за моделиране

С нашия продукт е толкова лесно да създавате иновативни продукти с по-високо качество на по-ниска цена, визуализирани в цялостни 3D модели. Дизайнерите имат необятен набор от решения и възможности, които могат да прилагат за създаването на желания продукт.

NX за симулация на процеси
Днешните компании целят да ускорят иновациите като използват симулация, за да оценят различните възможности за разработването на един продукт. Някои компании обаче не са в състояние да реализират пълния потенциал на своите симулационни идеи, тъй като симулацията продължава да бъде процес, който все още не се използва масово при разработката на дадени продукти. Изчерпателният набор от инструменти за симулация на NX Ви позволява да интегрирате симулацията в много по-ранен етап от разработката, така че да можете да имате повече различни дизайнерски опции и възможност да вземете най-добрите и ефективни решения за създаването на даден продукт.

NX в производството
NX осигурява пълен набор от възможности за програмиране с цифрово управление (NC) в единна CAM система, както и интегриран набор от производствени софтуерни приложения. Тези мощни приложения улесняват моделирането на части, проектирането на инструментите и програмирането на инспекциите - всичко това се основава на надеждната, създадена с мисъл за бъдещето, архитектура на NX.

NX позволява използването на общ 3D модел от дизайна на части до самото производство. Също така дава възможност за разширеното редактиране на модела, проектирането на инструмента и приставките и програмиране на инспекцията на отделните части.

NX за проектиране на инструментална екипировка и проверка на качеството

NX Mold Design автоматизира целия процес на проектиране на свързващите линии и повърхности, както и вътрешността и формата на продукта. Оценка на дизайна и  проверка на различните алтернативи се извършва посредством симулация.

С интегрирания инспекционен анализ Вие може да четете измерените данни за да сравните и проучвате различните възможности за подобрение на продуктите

Официален представител за България на Siemens PLM продукти и услуги е фирмата Солтех ЕООД, където Ви очакват подготвени и опитни експерти, с които можете да опознаете света на NX още по-добре и да получите пълна информация за ползите и решенията, свързани точно с Вашия бизнес.

Още новини
Universal Robots: Избирате ги заради сигурността, влбвате се в тях заради лесния начин на употреба Siemens PLM: Eдин детайлен поглед върху способностите на Solid Edge ST10