„Симулирайте“ леенето на пластмаса по време на специализиран уебинар на 14 март – със софтуера Moldex3D
04 мар, 2024

„Симулирайте“ леенето на пластмаса по време на специализиран уебинар на 14 март – със софтуера Moldex3D

На 14 март 2024 г., от 14:00 часа, ще бъдем домакин на уебинар на тема „Moldex3D – симулирайте процеса на леене на пластмаса“. По време на събитието ще бъдат разгледани най-често срещаните предизвикателства, с които се сблъскват производителите на инструменти, възможностите на софтуера Moldex3D за предварителен анализ и отстраняване на дефекти в дигитална среда, както и по какъв начин симулацията на процеса на леене спомага за намаляване на оперативните разходи.

Леенето на пластмаса е широко застъпено в редица индустриални сектори. В отговор на трансформационните нужди на бързо развиващия се високотехнологичен свят, CoreTech System обяви пазарния дебют на най-новата версия на софтуера за анализ на процеса на формоване Moldex3D 2023.

Moldex3D е решение от ново поколение, разработено с фокус върху четири основни концепции – надеждност, ефективност, трансформация и свобода. То не само подобрява производителността на симулацията, но също така предоставя удобен за потребителя интерфейс и достъп до различни облачни услуги. API функционалността рационализира работния процес, подобрява софтуерните и хардуерните възможности, създава дигитални близнаци и безпроблемно обвързва виртуалната с реалната среда.

Непрекъснато разширяване на софтуерните възможности на Moldex3D с цел подобряване точността на анализа

Moldex3D 2023 оптимизира симулацията на процеса на леенето на пластмаса. Най-критичният фактор, който влияе върху него, са свойствата на материала. Центърът за научноизследователска и развойна дейност Moldex3D Forming Technology е провел реални експерименти, използвайки близо 400 различни материала, за да оптимизира параметрите в библиотеката на софтуера, да подобри надеждността и да направи резултатите от анализа на формоването по-близки до реалните.

Наред с това, при симулацията на процесите на леене, Moldex3D 2023 може точно да пресъздаде промените в температурата и налягането на въздуха в кухината на матрицата по време на процеса на пълнене, по този начин минимизирайки дефектите и брака при производството.

По-бързо и гъвкаво изчисление, по-мощна виртуална и реална интеграция

В ерата на все по-сериозно навлизащите многоядрени компютри, използването на паралелни изчисления за намаляване на времето за анализ на формоването може да донесе сериозни предимства на предприятията.

Moldex3D 2023 поддържа възможност за паралелно изчисление, което може не само да увеличи скоростта на изчислителните операции с до 80%, но също така да подобри ефективността на анализа с близо 20% и в резултат на това - ефективността и на цялата симулация.

Множество нови функции и възможности за справяне със сложни производствени предизвикателства

За да преодолее бариерите, възникващи при различни сложни производствени процеси, Moldex3D 2023 предоставя широк набор от нови функционалности. По отношение на оптиката, най-новата функция за двойна оптична симулация на MCM изчислява точно остатъчните напрежения и топлинните остатъчни напрежения, предоставяйки по-подробни данни от леещия процес с цел оптимизиране на дизайна. Софтуерът поддържа и две опции за финален преглед – Isochromatics и Isoclinics, което позволява на потребителите интуитивно да идентифицират резултатите от симулацията.


Навлизане в нов етап при симулацията на формовъчните процеси

За да може един продукт успешно да премине от етапа на проектиране до производствената фаза, е необходимо да бъдат проведени различни тестове и проверки. Но как е възможно тези стъпки да се автоматизират? Moldex3D 2023 предоставя възможност точно за това. Функцията API позволява автоматична обработка на работния поток само с един клик. Чрез предварителна настройка на системата, платформата спомага за автоматизацията на многоповторяеми операции и автоматичното регулиране на параметрите при процеса на леене, както и за изпълнението на специфични задания за анализ, създавайки работни условия, изцяло съобразени с конкретните нужди на клиента.

Присъединете се към уебинара на Солтех с лектор Георги Стоянов, приложен инженер в компанията, за да научите повече за софтуера за симулация Moldex 3D и за начините, по които бихте могли драстично да редуцирате своите разходи!

Тема: „Moldex 3D – симулирайте процеса на леене на пластмаса“

Кога:  14 март 2024 г. (четвъртък), от 14:00 часа

Къде: Онлайн, след предварителна регистрация от ТУК!

Още новини
Открийте нужния Ви инструмент за по-малко от 10 секунди! С иновативната интелигентна система GARANT Tool24 PickOne Новият автономен мобилен робот MiR1200 Pallet Jack владее до съвършенство процесите на палетизиране