Solid Edge 2020 - следващата стъпка към дигитализацията
24 юли, 2019

Solid Edge 2020 - следващата стъпка към дигитализацията

Solid Edge® 2020 e вече тук!На разположение на инженерите-конструктори и дизайнери  са подобрена добавена реалност, усъвършенствани инструменти за симулация, дефиниране на повърхнини, 2D проекции и множество надградени функции на основните CAD възможности за компютърно проектиране. Solid Edge® 2020 улеснява взаимодействието и дигитализира изцяло цикъла проектиране-производство.    


Новостите за проектиране на механични детайли и възли включват визуализации с добавена реалност и дигитално дефиниране на геометрия, размери, допуски, сглобки, съединения, характеристики на материалите, технологични и монтажни особености.

Добавената реалност дава възможност на инженерите да валидират своя дигитален проект във физическа среда, а интегрираната технология за реверсивно инженерство - бърз и достъпен метод за създаване на дигитален двойник на физически продукт.


Solid Edge® 2020 е съществено предимство за повишаване на производителността чрез технологията за дефиниране по модел, което позволява пълна дигитална спецификация на части и сглобки с помощта на 3D данните за проекта. Съкратено е времето за инженерно документиране, а технологичното валидиране е автоматизирано. С това производствените грешки се свеждат до минимум.

Конструкторите разполагат с оптимизиран достъп до съвременните методи за адитивно производство, които гарантират прецизността при конструирането.

Основни CAD подобрения – повишена производителност при проектиране на едрогабаритна техника, производства от листов материал, както и трансфер на данни, с които Solid Edge® 2020 намалява предизвикателствата, стоящи пред проектирането.

В резултат са налице още повече възможности: със средствата на новия високопроизводителен режим и автоматичното му активиране при увеличаване обема на монтажните работи, се постига до 10 пъти по-ефективен работен цикъл;

С лекота се създават сложни 3D модели от метални листове чрез подобрени функции за проектиране на огънати фланци с променлива геометрия и възможности за релефно огъване в 3D CAD среда.

Постигнато е фотореалистично изобразяване на детайлите с интегриране на Keyshot 8.1, което поддържа заявените от клиентите пътища за рязане.

Опростен е трансферът на данни на 3D модели и 2D чертежи към Solid Edge от друг индустриален софтуер, включително SolidWorks, PTC Creo Elements Direct, PTC Creo Parametric (или Pro/ENGINEER), AutoDesk Inventor и AutoCAD.


Електромеханичното проектиране позволява пълно интегриране на електронно проектиране (ECAD) и механично проектиране (MCAD).

В органична ECAD-MCAD среда се създават напълно функционални и изпълними електромеханични проекти, като промените се отразяват интерактивно и в двата компонента на проектантската среда. В резултат грешките при проектиране са сведени до минимум, а времето за разработване е съкратено.

• Solid Edge Wiring and Harness Design – Подобренията повишават производителността, оптимизират процесите, справят се с възникналите конфликти при промени и улесняват взаимодействието между потребителите.

• Solid Edge Electrical Routing – Подобрената топология на кабелни снопове съкращава времето за проектиране и готовността за производство в двата режима - включено и изключено.

• Solid Edge PCB Design - 3D дизайнът на печатни платки за разположение и MCAD-колаборация предоставя преимущества при производителността чрез маршрутно скициране.

• Solid Edge PCB Collaboration – Като улеснява създаването и експортирането на инженерни решения за печатни платки от MCAD-среда, усъвършенства електромеханичния дизайн на продукта и съкращава времето за разработване.


Симулация. Проектираните детайли и възли сработват виртуално чрез инструменти за симулация, които са достатъчно мощни за да покрият нуждите на конструктори и аналитици.

Дигиталното валидиране и оптимизиране на детайли, възли и цялостни системи в ранния процес на проектиране предотвратява нуждата от физически прототипи, като спестява време и разходи.

В момента се предлагат три нови нива на възможност за симулация в Solid Edge:

Solid Edge Premium: Основните параметри, включени в Solid Edge Premium, са моделиране и оценка, линейно статично натоварване, движение и оптимизация.

Solid Edge Simulation Standard: включва допълнителни възможности, включващи симулация на нормални режими на работа и режими на критични натоварвания.

Solid Edge Simulation Advanced: предлага високопроизводителен комплект от функции и включва визуализация на топлинен трансфер и динамичен отговор

Новите възможности позволяват:

• Симулация за движението на механизмите във всички изгледи и измерения. Новата функция за симулация на движение демонстрира реалната функция на проекта в динамика, преди производството или монтажа на детайли и възли.

• Симулация на вибрациите в конструкцията по време на работата на продукта, чрез анализ на резултата. Това гарантира, че проектите успешно ще преодолеят резонанса, както и отделни ефекти на динамиката.

• Бързо предаване и разбирате на поведението на модела, посредством пълен набор от графични инструменти за постобработка.


Производство

Пълна оптимизация на производството чрез добавяне и отнемане.

Solid Edge 2D Nesting служи за генериране на оптимизирани конфигурации за 2D рязане на материали, включително на ламарина, пластмаса, дърво, тъкани и текстил.

• Дефинира и изпълнява широка гама от процеси за производство, включително обработка с машинна с цифрово-програмно управление, разполагане, рязане, огъване, формоване, заваряване, монтаж и адитивно производство.

• Печат без грешки, благодарение на динамичното представяне на модела в разрези и сечения, отстраняването на незабележими празнини, подготовката на печатащото легло (оразмеряване, ориентиране и позициониране), анализа на провисване за минимално укрепване и валидирането на дебелината на стените. Отпечатване на най-популярните винтови съединения чрез автоматизирана изработка на цилиндрични резби.

• Импортира и експортира в файлов формат OBJ

• Вътрешен печат с подготовка за автоматично печатане, включително възможност за цветен печат

• Възможности за печат със сравнение на цена и срокове в реално време, както и бърза доставка


Техническа документация

Широки възможности за глобален обмен на документацията от дигитално проектиране.

Новите и усъвършенствани инструменти за публикуване дават възможност на потребителите да импортират и експортират изгледи на Solid Edge разрези, да публикуват векторни графики за PDF документи, да дефинират индивидуалните размери за илюстрации и да изграждат изображения или вектори с прозрачни фонове.

Достъп до по-голям, глобален пазар, чрез XML-базиран файлов формат за превод (XLIFF), за по-лесно изпълнение на преводи и локализиране на дигитални документи.


Управление на данни - данните са мащабируеми, достъпни и лесни за управление

От вградената система за управление на данни до интеграцията с Teamcenter®, мащабируемият инструментариум в Solid Edge може да покрие разнородните нужди на производителите.

• С решението за управление на данни в Solid Edge, търсенето е улеснено, управлението и споделянето на данни за продукта е ефективно и сигурно. Системата позволява търсене на чертежи, детайли и възли чрез имената на файловете и стандартни или специфични характеристики за бърз и лесен достъп до данни.

• Възможностите за търсене по форма дават идентификация на сходни части и позволяват повторното използване на съществуващите данни за проекти, като съкращават разходите и спестяват време.

• Работеният цикъл в една стъпка и с бързо споделяне на резултатите, комбиниран с известяване по имейл, предлага опростен процес за одобрение на проекта.

• Системно и ефективно проследяване и отчетност по клиентските и нормативни изисквания към проекта, с помощта на Solid Edge Requirements Management.


Сътрудничество в облак - Solid Edge Portal гарантира сигурно съхранение, достъп за визуализация, маркиране и споделяне на CAD файлове.

• Онлайн съхранение, преглед и взаимодействие с CAD файлове

• Достъп през браузър за преглед и маркиране на CAD файлове през различни устройства 

• Безопасно споделяне на проекти

• Поддръжка на всички основни CAD формати


Solid Edge е портфолио от достъпни, лесни за прилагане, поддръжка и употреба софтуерни решения, които обхващат всички аспекти от процеса на продуктова разработка – механично и електромеханично проектиране, симулация, производство, техническа документация, управление на данните и взаимодействие чрез облачни технологии.


 Посетете сайта solidedge.siemens.com за по-детайлна информация.

Още новини
Безплатно обучение от Солтех! Нови комплекти от ROBOTIQ за приложна автоматизация посредством крайни устройства за колаборативни роботи