Комплект ROBOTIQ за обслужване на машини с ЦПУ

Комплект от крайни устройства за бърза и ефективна автоматизация
Комплектът включва:

● Двоен Hand-E грипер на конзолa под ъгъл 90°

● Комплекти накрайници за гриперите, включително удължители за по-големи детайли

● Копилот за машинно обслужване, включващ Силов копилот и Компенсатор на контакта

● Възможност за включване на камера за китката на робота Robotiq Wrist Camera с новата функция за визуална компенсация.


Индустрии