Електроника и високи технологии

ICT секторът е не само моторът на Индустрия 4.0, но и значителен потребител на нейните решения в своето производство. Солтех предлага решения за автоматизация на основата на коботи, които заменят ръчния труд по насищане на платки и другите трудоемки дейности, характерни за бранша. За останалия ръчен труд предлагаме инструменти и измервателни уреди на най-добрите световни марки. Скъпи електронни елементи се съхраняват в нашите умни шкафове с контролиран достъп и автоматична инвентаризация. За управлението на потоците от данни предлагаме готови PLM решения за управление на производствената и продуктова информация. Бъдещото производство може да се види на живо.

Електроника и високи технологии
Продукти