Дигитални услуги CAD/CAM

Бъдете конкурентоспособни с услугите на Солтех!

Дигитализацията изисква гъвкавост и търсене на нови решения за запазване на конкурентоспособността и производителността на фирмите. Опитът ни на пазара в България показва, че индустрията е изправена пред следните предизвикателства:

  • Липса на инженерни квалифицирани кадри
  •  Трудност при имплементация на нови технологии достатъчно бързо, за да се отговори на нуждите на пазара
  • Висок праг на инвестиции
  • Необходимо време за изграждане и развитие на вътрешни инженерингови екипи за нови проекти
  • Увеличаваща се нужда от използване на дигитални бизнес модели и практики, които да осигурят конкурентоспособност в следващите години на усилен растеж и развитие на дигитализацията в индустрията

Екипът на Солтех, съставен от експерти с дългогодишен опит в реална производствена среда,  разработи редица дигитални инженерни услуги в областта  на CAD/CAM програмирането, за да подпомогне фирмите с нужните инструменти за оптимизация на вътрешните процеси:

 


Характеристики
1. Изграждане на 3D модел по 2D задание (чертеж)
1. Изграждане на 3D модел по 2D задание (чертеж)

Предоставяме възможността за изграждане на 3D изделие по задание от клиента.  Спестявате време от една основна и трудоемка стъпка в изграждането на проекти.

Използвайте тази възможност да създадете дигитална репрезентация на ваше 3D изделие, за да можете да се възползвате от последващи операции необходими за завършването на процеса (CAM, CMM, Simulation & Validation).

Изходящите файлови формати са съвместими с всички популярни CAD софтуери на пазара:

.prt, .igs, .iges, .stp, .step, .dxf, dwg, .model, .catpart, .sat, .sab, .stpz, .stpx, .stpxz, .obj, .par, .x_b, .x_t, .jt, .xgl, .sat, .ifc, .3mf, .stl, .plmxml, .pdf, .u3d, .bip, .qsm

2. Изготвяне на технология и CAM сесия
2. Изготвяне на технология и CAM сесия

Ние можем да изградим най-подходящата и ефективна технология за изделията Ви в електронната среда на Siemens NX.

3. Подбор на инструменти и оптимални режими на работа
3. Подбор на инструменти и оптимални режими на работа

Базирайки се на дългогодишния ни опит в машиностроенето и работата с висококачествени металорежещи инструменти, ще Ви помогнем при избора на най-правилните инструменти за създаването на изделия и консултация за правилната им употреба.

Това е страхотна възможност да получите професионален съвет за правилният подбор на интрументи и тяхните най-правилни параметри на работа за конкретна операция или цялостен процес.

Инженерен труд, който при неправилен подход и недобър резултат коства много време и пари за вашата организация.

Изготвяне на персанолизации и автоматизации
Изготвяне на персанолизации и автоматизации

Чрез изготвянето на темплейти, Вие спестявате много програмно време за еднотипни и повтарящи се действия. По този начин ще можете да се фокусирате върху по-важни неща.

Изготвяне на NC код
Изготвяне на NC код

Използването на тази опция Ви позволява да получите готов NC код за вашата машина, дори и да не ползвате софтуера на Siemens NX CAM.

Симулация с дигитални близнаци
Симулация с дигитални близнаци

Симулацията с дигитален близнак на Вашата CNC машина Ви позволява да проверите финалния NC код през целия работен процес при изграждането на CAM сесията. Това включва съпътстващите инструменти, държачи, приспособления и скрепителни елементи - още преди да стигне до физическата машина. Това ще избегне възможноста за грешка, както ще Ви позволи и да направите по-добро планиране.

Консултации по зададена тема от клиент
Консултации по зададена тема от клиент

Екипът на Солтех се различава от много други търговски фирми на пазара с възможността да тества всички решения в реална производствена среда, където години наред нашите специалисти се срещат всекидневно с предизвикателствата в индустрията. Мисията на Солтех винаги е била да споделя своето ноу-хау, за да могат клиентите да успяват и да се развиват. Предлагаме консултации по зададени от клиента теми и сме на разположение да съставим план според специфичните нужди на производството. 

Индустрии