Химическа и химико-фармацевтична промишленост

Производствените комплекси на тежката химия се нуждаят от стриктна поддръжка и профилактика, а изискванията за безопасност на труда стават все по-строги. Hoffmann Group предлага целия набор ръчни инструменти, както и работно облекло за агресивна среда. Във фармацевтичната промишленост особено място заема прецизното сортиране и опаковане – с роботите на Солтех човешки грешки са невъзможни.

Химическа и химико-фармацевтична промишленост
Продукти