Производство на пластмаси и полимери

Бумът на автомобилната и авиационната промишленост води до търсене на все по-леки и по-здрави материали. Пластмасите и композитните материи изместват металите в самолетите и автомобилните части. Карбонът се превръща в традиционен машиностроителен материал, а след него се задава и графенът. Солтех предлага специализирани режещи инструменти на Hoffmann Group за струговане и фрезоване на полимерни материали. Особено внимание отделяме на шприцоването на пластмасите – интегрираните CAD/CAM системи правят възможно конструирането и производството на шприц- и бластформи по максимално рационален начин, с многократно рециклиране на информацията. Автоматичното зареждане „машина-робот“ и логистиката на материалните потоци с помощта на мобилни роботи уплътнява натоварването на производствените мощности. Ако пластмасовите изделия се нуждаят от подреждане и пакетиране, тук нашите роботи са едно работещо решение.

Производство на пластмаси и полимери
Продукти